Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 6.45 do 16.30.


Oferta świetlicy szkolnej:

- Zajęcia tematyczne
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zabawy z rówieśnikami
- Odrabianie prac domowych
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- Zajęcia logopedyczneZapraszamy do świetlicy

KARTA ZAPISU DZIECKA

________________________________________________________________


Wychowawcy świetlicy dziękują
wtorek, 20 lutego 2018 21:00


PODZIĘKOWANIE
PANI ANNIE MAZUREK
za przekazanie do świetlicy szkolnej gry PlayMais.

PlayMais to materiał kreatywny, który zapewnia doskonałą, twórczą, a przede wszystkim bezpieczną zabawę. Wystarczy trochę wody i wyobraźni, aby stworzyć fantastyczne dzieła. Kukurydziane klocki plastyczne po zwilżeniu można swobodnie łączyć, przycinać aby uzyskać pożądane kształty. Można je formować dłońmi lub też wykorzystać nożyczki w celu uzyskania bardziej szczegółowych detali. Materiał jest bardzo plastyczny, można po nim również pisać.

Dzieciom przebywającym w świetlicy zabawa z nową formą plastyczną sprawiła dużo radości i wyzwoliła w nich własną inwencję twórczą w konstruowaniu ciekawych budowli.

Wychowawcy świetlicy

Fot. E. Czaplicka

_________________________________________________________________
 
Świetlica włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
niedziela, 18 lutego 2018 16:27


9 lutego 2018 roku do naszej świetlicy została zaproszona funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Grajewie sierż. sztab. Sylwia Gosiewska, w celu przekazania uczniom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie z klasy III a.

Policjantka mówiła na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieostrożne i nieświadome korzystanie z Internetu. Wskazywała jakich środków ostrożności przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko narażenia się na przejawy wirtualnych zachowań, na skutek których użytkownik czuje się zagrożony czy ośmieszony.

Pani Sylwia Gosiewska tłumaczyła uczniom, jak bardzo ważne jest chronienie swoich haseł do logowania oraz danych osobowych. Policjantka ostrzegała także przed lekkomyślnym zamieszczaniem w Internecie swoich zdjęć i danych osobowych, a także przed umawianiem się z obcymi.

Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się, jakie są negatywne skutki nadmiernego korzystania z komputera i Internetu.

Dziękujemy za ciekawie przeprowadzone zajęcia.


Wychowawcy świetlicy

Fot. I. Zagórska

_________________________________________________________________
 
Obiady szkolne
Pełna opłata za obiady w LUTYM 2018 r. wynosi:
- od ucznia - 63,00 zł (18 dni x 3,50 zł)
- od pracownika szkoły - 127,98 zł (18 dni x 7,11 zł).

Wpłat za obiady szkolne należy dokonywać z trzydniowym wyprzedzeniem. Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

D. Poniatowska

__________________________________________________________________________________
 
Warsztaty "Savoir vivre przy stole"
środa, 17 stycznia 2018 18:00


W piątek 12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy VI b w ramach projektu edukacyjnego "Dobre maniery na co dzień" wzięli udział w warsztatach pod hasłem "Savoir vivre przy stole" prowadzonych przez uczniów klasy II technikum hotelarstwa z Zespołu Szkół w Wojewodzinie. Opiekunem grupy jest pani Katarzyna Ołdakowska – nauczyciel ZS w Wojewodzinie.

Celem zajęć było poznanie zasad zachowania się przy stole, tajników dekoracji i estetyki stołu oraz obsługi kelnerskiej gości. Uczniowie dowiedzieli się również do czego służą naczynia i sztućce na stole, jak należy podawać potrawy i napoje oraz poznali trudną sztukę układania serwetek.

Dziękujemy pani Katrzynie Ołdakowskiej i uczniom z technikum hotelarstwa za profersjonalnie przygotowane zajęcia i wspaniałą współpracę.


Organizator – Iwona Zagórska


_________________________________________________________________
 
Konkurs czytelniczy „W krainie baśni”
wtorek, 02 stycznia 2018 17:05

Fot. E. Czaplicka

Jedną z wielu form pracy w świetlicy szkolnej jest m.in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów. W miesiącu grudniu ogłoszony został konkurs pt. „W krainie baśni” na najlepszą znajomość baśni H.Ch Andersena: „Dziewczynka z zapałkami” i „Skarbonka” , W. i J. Grimmów „Białośnieżka i Różyczka” oraz Ch. Perraulta „Kot w butach”. Wspólne czytanie baśni, a następnie formowanie pytań przez uczniów i odpowiadanie na nie, pozwoliło im w szczegółowy sposób utrwalić treść utworów i doskonale odpowiadać na pytania podczas konkursu oraz odgadywać ilustracje, dotyczące czytanych baśni.

Najlepszą znajomością baśni wykazali się: Ola Jasińska z klasy I c i Bartek Niećkowski z klasy II d, którzy zgromadzili na swoim koncie największą liczbę punktów i otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawcy świetlicy

_________________________________________________________________

 
Weź udział w świetlicowym konkursie literackim
czwartek, 21 grudnia 2017 17:23

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI
DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM
NA WIERSZ - RYMOWANKĘ O NASZEJ ŚWIETLICY

Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej i ich rodziców.

Cele konkursu:
• rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności,
• stworzenie możliwości prezentacji autorskich pomysłów,
• integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie,
• odkrywanie talentów.

Warunki udziału w konkursie:
1. Zadanie uczestników konkursu polega na ułożeniu rymowanki o tematyce związanej z życiem świetlicy.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę (1 rymowankę).
3. Rymowanki muszą być autorskie - ułożone przez uczestników konkursu.
4. Wiersz powinien składać się maksymalnie z 10 wersów.
5. Wiersz wcześniej nie publikowany, napisany na komputerze prosimy przekazać organizatorom konkursu.
6. W lewym górnym rogu pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
7. Prace należy dostarczyć do dnia 15 stycznia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody:
1. Prace oceniane będą przez Jury Konkursu.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń świetlicowych.
3. Laureaci otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy – podziękowania.
5. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na tablicy, a wyróżnione – opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

________________________________________________________
 
Weź udział w świetlicowym konkursie plastycznym
czwartek, 21 grudnia 2017 17:09

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZIMOWE KRAJOBRAZY”

Cele konkursu:
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody ojczystej,
• przygotowanie dziecka do wnikliwej obserwacji przyrody,
• rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej uczniów.

Warunki konkursu:
• różne techniki prac,
• format prac A4,
• termin składania prac – do 15.01.2018 r.
• podpisane prace (imię, nazwisko i klasa ) składać należy w świetlicy szkolnej,
• komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia,
• adresaci konkursu - wszyscy uczniowie klas 0 - III.

_________________________________________________________________
 
Pasowanie na Świetlika 2017
czwartek, 30 listopada 2017 17:58


W czwartek 23 listopada pełnoprawnymi członkami społeczności świetlicowej stali się uczniowie klas I b i I d, a dzień później dołączyli do nich uczniowie klas I a i I c.

W tym roku ta ważna uroczystość odbyła się pod hasłem „Znajdź się wśród życzliwych”. Warunkiem przyjęcia do grona życzliwych Świetlików było wykonanie siedmiu zadań, polegających na:
- ułożeniu hasła KRAINA ŻYCZLIWOŚCI,
- wykonaniu „masażyku” według rymowanki,
- zaśpiewaniu refrenu „Piosenki o pomaganiu ludziom”,
- udzielaniu wzajemnej pomocy w zabawie ruchowej,
- wypiciu eliksiru uprzejmości,
- wygryzieniu w waflu serca życzliwości,
- wspólnym utworzeniu KODEKSU ŻYCZLIWEGO ŚWIETLIKA.

W zadaniach należało wykazać się umiejętnością współpracy, pomysłowością, uprzejmością i empatią. W dotarciu do krainy życzliwości pierwszakom pomagali starsi koledzy i starsze koleżanki.

Po złożeniu przyrzeczenia nastąpił akt pasowania, którego dokonali: pani wicedyrektor Aleksandra Monika Kuczyńska i uczeń klasy III e Kacper Rogowski. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i lizaki w kształcie serca.

Uroczystości towarzyszyła radosna i przyjazna atmosfera. Młodym Świetlikom życzymy wielu miłych chwil, wspólnych, ciekawych zabaw oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Wychowawcy świetlicyFot. E. Czaplicka, B. Chełmińska

_________________________________________________________________
 
„Każde dziecko wie, jak zachować się”
środa, 27 września 2017 17:10

 

>


W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym 18 września 2017 r. w świetlicy odbyło się spotkanie z przedstawicielką policji st. sierż. Sylwią Gosiewską. Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjantka omówiła zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Uczniowie rozpoznawali podstawowe znaki drogowe i ćwiczyli przechodzenie przez ulicę.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Dziękujemy.
Wychowawcy świetlicy


Fot. Wych. świetlicy,
dostarczył A. Zagórski
_________________________________________________________________

 
SPOTKANIE Z CYKLU „SMAK ZDROWIA ZNAM I O SIEBIE DBAM”
wtorek, 20 czerwca 2017 21:29


W czerwcu odbyło się trzecie z kolei spotkanie wychowanków świetlicy i dzieci z klasy „0” gr. 2 poświęcone tematyce zdrowotnej. Celem zajęć było zdobycie wiedzy, jak należy prawidłowo dbać o czystość.

Nasz gość - pani pielęgniarka Małgorzata Abramczyk omówiła z dziećmi podstawowe zasady higieny osobistej. Tym razem również nie zabrakło zagadek dotyczących pielęgnacji ciała. Podczas zabaw dzieci utrwalały zdobyte w trakcie zajęć wiadomości.

W realizację zajęć włączyła się pani Jolanta Propier przygotowując z dziećmi wiersz i piosenkę na temat higieny.


Organizatorki: B. Chełmińska, K. Łaguna, I. Zagórska, D. Poniatowska serdecznie dziękują pani Małgorzacie Abramczyk za ciekawe spotkanie.

B. Chełmińska, I. Zagórska, K. Łaguna


Fot. B. Chełmińska, I. Zagórska
(dostarczył A. Zagórski)
_________________________________________________________________

 
Świetlicowy konkurs ze znajomości baśni Hansa Christiana Andersena
wtorek, 20 czerwca 2017 21:08


Konkurs dotyczył znajomości czterech baśni  Hansa Christiana Andersena: "Calineczka", " Pasterka i kominiarczyk", "Dziewczynka z zapałkami" oraz "Nowe szaty cesarza". Głównym celem działania było rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych. Konkurs został przeprowadzony w formie zabawy. Uczniowie siedząc w kręgu rzucali kostką do gry. Liczba wyrzuconych oczek wskazywała osobę, która udzielała odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytanie: łatwiejsze, za które można było zdobyć 1 punkt bądź trudniejsze – za dwa punkty.

Tak więc o zwycięstwie decydował oprócz wiedzy także łut szczęścia.

Wyniki: 
Dawid Gontarski kl.I c – 12 pkt.

Fabrycka Ania gr. „0”3 – 8 pkt.
Chmielewski Bartek kl.I d – 8 pkt.
Ruszczyk Ignacy kl.I c – 8 pkt.


Organizatorkami konkursu były: K. Łaguna, I. Zagórska, B. Chełmińska, D. Poniatowska.


B. Chełmińska, I. Zagórska, K. Łaguna


Fot. B. Chełmińska, I. Zagórska
(dostarczył A. Zagórski)
_________________________________________________________________

 
Konkurs "Najciekawsza budowla z klocków”
wtorek, 20 czerwca 2017 20:47


O tym, że budowanie z klocków to najlepsza zabawa nie trzeba przekonywać nikogo, kto bawił się nimi w dzieciństwie. Bawią się nimi wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli. Są źródłem ogromnej radości. Konkurs na „Najciekawszą budowlę z klocków” odbył się w naszej świetlicy po raz pierwszy. W konkursie brały udział chętne dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej oraz zerówka. W trakcie trwania konkursu nauczyciele fotografowali powstałe „dzieła”, które później był oceniane przez komisję konkursową.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody.

Wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie należą się serdeczne gratulacje.

I miejsce
PAULINA POPOWSKA kl. III f

II miejsce
JULITA KLIMASZEWSKA – kl. II c
NIKOLA KACMAJOR - kl. II c
PATRYCJA WRÓBLEWSKA - kl. II c

III miejsce
LENA ROGOWSKA gr. „0” 2

Organizatorkami konkursu były: B. Chełmińska, K. Łaguna, I. Zagórska.

I. Zagórska

Fot. I. Zagórska
(dostarczył A. Zagórski)
_________________________________________________________________

 
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wtorek, 20 czerwca 2017 20:09

Fot. B. Chełmińska


I miejsce - SEBASTIAN LENKIEWICZ z klasy III e


Gratulacje!

Organizatorkami konkursu były: K. Łaguna, I. Zagórska, B. Chełmińska.


B. Chełmińska

________________________________________________________________
 
Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Kwitnąca wiosna"
wtorek, 20 czerwca 2017 19:45KLASY „0”
Lena Rogowska gr. II - p. J. Propier
Emilia Muczyńska gr. II  -  p. J. Propier

KLASY I
I miejsce - Zuzanna Kruszewska kl. I b - p. B. Rogalska
II miejsce – Nikola Szlejter kl. I b - p. B. Rogalska
III miejsce - Ignacy Ruszczyk kl. I c - p. A. Gryczkowska
Pawełkowski Jakub kl. I b - p. B. Rogalska
Wyróżnienie – Kacper Płachciński kl. I a - p. J. Rydzewska
Sebastian Koprowski kl. I d - p. E. Mieczkowska
Izabela Krymska kl. I c - p. A. Gryczkowska

KLASY II
I miejsce  – Weronika Modzelewska kl. II c - p. A. Kłos
II miejsce – Nitkowska Aleksandra kl. II a - p. B. Krukowska
III miejsce – Samojlik Mikołaj kl. II e - p. E. Sarnacka
Wyróżnienie – Marcin Blaszko kl. II c - p. A. Kłos
Maja Komosińska kl. II d - p. K. Dziekońska

KLASY III
I miejsce – Paulina Popowska kl. III f - p. O. Fiodorowicz
II miejsce - Julita Łukowska kl. III e - p. J. Waniewska
III miejsce – Maria Fabrycka kl. III a - p. A. Stradczuk
Wyróżnienie – Anita Turowska kl. III c - p. A. Bukowska

Organizatorami konkursu były wychowawczynie świetlicy szkolnej: B. Chełmińska, I. Zagórska, K. Łaguna, D. Poniatowska.


I. ZagórskaFot. B. Chełmińska, I. Zagórska
(dostarczył A. Zagórski)
__________________________________________________________

 
Kolejna edycja Konkursu Pięknego Czytania dla klas I
wtorek, 20 czerwca 2017 19:25Konkurs pięknego czytania poezji dziecięcej pt. "Lubimy czytać wiersze polskich poetów" przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Jego organizacji przyświecały następujące cele:

• popularyzacja poezji dziecięcej,
• rozbudzanie pasji czytania,
• doskonalenie umiejętności pięknego czytania,
• wdrażanie uczniów do zdrowego współzawodnictwa.

W VI już edycji konkursu rywalizowało 12 pierwszoklasistów (po 3 z każdej klasy). Po wylosowaniu wierszy i zapoznaniu się z ich tekstem uczniowie przystąpili do prezentacji utworów.

Komisja składająca się z polonistów: p. Aleksandry Kuczyńskiej i p. Iwony Zagórskiej oceniała: technikę czytania i interpretację wierszy. Jury wyłoniło 3 laureatów - są to:
Małgorzata Karwowska kl. I b,
Kacper Zalewski kl. I c,
Weronika Ruszczyk kl. I c.

Wyróżnienia otrzymali: Lena Kosielska kl. I a i Julian Łapiński kl. I b.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci i osoby wyróżnione również nagrody książkowe.

Organizatorki: B. Chełmińska, I. Zagórska, K. Łaguna, D. Poniatowska zwycięzcom serdecznie gratulują.

B. Chełmińska, I. Zagórska, K. Łaguna


Fot. B. Chełmińska, I. Zagórska
(dostarczył A. Zagórski)
_________________________________________________________________

 
Bal karnawałowy w świetlicy szkolnej
poniedziałek, 13 marca 2017 21:28


We wtorek 28 lutego w świetlicy szkolnej odbył się karnawałowy bal przebierańców. W zabawie brały udział dzieci uczęszczające do naszej świetlicy. Konkursy i zabawy ruchowe cieszyły się dużym powodzeniem. Dekoracja sali, różnorodność propozycji tańców, zabaw i utworów muzycznych sprawiła, że udało nam się stworzyć wspaniałą karnawałową atmosferę. Wszyscy świetnie się bawili w rytmie znanych przebojów.

Na koniec balu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznymi faworkami i pączkami.
Wychowawcy świetlicy

__________________________________________________________________________
 
Wybory Miss Świetlicy
poniedziałek, 13 marca 2017 16:57


Z okazji Dnia Kobiet w świetlicy szkolnej odbył się konkurs piękności, podczas którego jury wybrało Miss Świetlicy. Do konkursu zgłosiło się 10 kandydatek. Podczas rywalizacji uczestniczki musiały oczarować jury przede wszystkim mądrymi, błyskotliwymi wypowiedziami, gracją, wdziękiem, pomysłowością, wizerunkiem scenicznym, strojem oraz talentem.

Jury w składzie: p. Aleksandra Kuczyńska, p. Joanna Propier i Sebastian Lenkiewicz – uczeń klasy III e po długich naradach ogłosiło werdykt:

MISS ŚWIETLICY ZOSTAŁA - MARIA CZAPSKA KL. II c

I WICEMISS – NIKOLA KACMAJOR kl. II c
II WICEMISS – LENA ROGOWSKA „0”
MISS PUBLICZNOŚCI – PATRYCJA WRÓBLEWSKA kl. II c
II MISS PUBLICZNOŚCI – IZA KRYMSKA kl. II c
MISS TALENTU – JULITA KLIMASZEWSKA kl. II c
MISS GRACJI – MARIA FABRYCKA kl. III a
MISS TAŃCA – KAROLINA KWIESIELEWICZ kl. III e
MISS UŚMIECHU – JULITA ŁUKOWSKA kl. III e
MISS FRYZURY – OLIWIA JAROSZ kl. I c

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Wychowawcy świetlicy

__________________________________________________________________________
 
Spotkanie ze strażakiem w świetlicy szkolnej
środa, 01 marca 2017 16:19


„NIE BĄDŹ BIERNY, NAUCZ SIĘ POMAGAĆ”

21 lutego 2017 r. wychowankowie świetlicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie asp. Robertem Łepkowskim. Celem spotkania było nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, załamania się pokrywy lodowej oraz nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania czynności życiowych.

Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać pomoc i w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem. Nasz gość mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie pożaru, o sposobach udzielania pomocy osobie tonącej, jak rozpoznać objawy zatrucia tlenkiem węgla i jak w takiej sytuacji reagować.

Poznały także podstawowe czynności ratujące życie, począwszy od oceny bezpieczeństwa własnego i osoby poszkodowanej. Dzieci uczyły się jak prawidłowo udrożnić drogi oddechowe, jak właściwie ocenić przytomność i oddech osoby potrzebującej pomocy, kończąc na ćwiczeniach praktycznych uczących prawidłowego wykonania ucisków klatki piersiowej i oddechów ratunkowych.

Dzięki zajęciom nasi wychowankowie wiedzą jak ważne jest szybkie wezwanie pomocy i zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach. Dziękujemy Panu Robertowi Łepkowskiemu za interesujące spotkanie.Wychowawcy świetlicy

__________________________________________________________________________
 
SZKOLNY TURNIEJ GRY W "DWA OGNIE" KLAS TRZECICH
czwartek, 05 stycznia 2017 17:18


W czwartek 15.12.2016 r. zakończył się zorganizowany przez świetlicę szkolną trwający 3 tygodnie turniej klas trzecich w "dwa ognie". Celem turnieju było zachęcenie uczniów do czynnego uprawiania sportu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach oraz umiejętności współdziałania z rówieśnikami w grupie.

Do turnieju przystąpiły drużyny z wszystkich klas trzecich i uzyskały następujące miejsca:
I miejsce - drużyna klasy III b
II miejsce - drużyna klasy III c
III miejsce - drużyna klasy III e
IV miejsce - drużyna klasy III f
V miejsce - drużyna klasy III a
VI miejsce - drużyna klasy III d.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki w postaci batoników i soczków lub owoców.

Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawca świetlicy - H. Wielgat


Wych. świetlicy
___________________________________________________________________
 
Głośne czytanie w świetlicy szkolnej
czwartek, 05 stycznia 2017 17:01


Głośne czytanie dziecku zaspokaja jego wszystkie potrzeby emocjonalne, znakomicie wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. W związku z tym wychowawcy postanowili głośno czytać dzieciom. Spotkania czytelnicze odbywają się w środy w świetlicy szkolnej.

Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem słuchają czytanych im opowiadań, a później malują występujące tam scenki. Prowadzone są również dyskusje na temat przeczytanego tekstu i występujących w nim bohaterów.

Wychowawca świetlicy - H. Wielgat


Wych. świetlicy


___________________________________________________________________
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Internauto! Jesteś naszym

1901814
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

Szukaj na stronie