Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Konkursy


Konkurs zbiórki makulatury„EKO-ZABAWA”
piątek, 23 czerwca 2017 07:43


Zakończył się już konkurs zbiórki makulatury „EKO-ZABAWA”, którego organizatorem był Burmistrz Miasta Grajewo we współpracy z BIOM Sp. z o.o. oraz placówkami oświatowymi z terenu Grajewa.

Celem konkursu było m.in. propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej, wyrobienie nawyku segregacji odpadów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz przeciwdziałanie zanieczyszczaniu najbliższego otoczenia.

W placówkach oświatowych, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, osiągnięto następujące wyniki zbiórki makulatury:

1. Przedszkole Miejskie nr 4 – 6.592 kg
2. Zespół Szkół Miejskich nr 3 – 4.562 kg
3. Przedszkole Miejskie nr 2 – 4.408,50 kg
4. Zespół Szkół Miejskich nr 1 – 3.723,60 kg
5. Przedszkole Miejskie nr 6 – 2.367,42 kg
6. Zespół Szkół Miejskich nr 2 – 749,12 kg
7. Przedszkole Miejskie nr 1 – 404,4 kg

Fundatorem nagród w konkursie jest BIOM Sp. z o.o. - operator Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, który 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży zebranej makulatury przekaże do dyspozycji dyrektorom poszczególnych szkół i przedszkoli oraz wyznaczonym przez nich opiekunom konkursu. W przypadku Zespołu Szkół Miejskich nr 1 odbiorcą zebranej makulatury, a zatem i fundatorem nagród, jest przedsiębiorca z miejscowości Prostki, z którym placówka od lat współpracuje.

Jak widać, wyniki konkursu pokazują duże zainteresowanie i zaangażowanie uczniów grajewskich placówek oświatowych, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Źródło: www.grajewo.pl


Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Barbara Ratomska._________________________________________________________________

 
"Bezpieczni w domu i w szkole"
czwartek, 22 czerwca 2017 22:1621 czerwca 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bezpieczni w domu i w szkole" zorganizowanego przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski na najciekawszą pracę plastyczną ilustrującą zasady bezpiecznej zabawy w domu lub szkole. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.

A oto wyniki:
I miejsce – Julita Łukowska kl. III e - p. J. Waniewska
II miejsce - Zuzanna Kruszewska kl. I b - p. B. Rogalska
III miejsce – Nikola Szlejter kl. I b - p. B. Rogalska
Wyróżnienie - Jakub Pawełkowski, Igor Modzelewski, Julian Łapiński z kl. I b - p. B. Rogalska

Wychowawczynie klas:
J. Waniewska, B. Rogalska 


Fot. J. Waniewska, B. Rogalska

_________________________________________________________________

 
Wyniki konkursu "Kto czyta - nie pyta!"
środa, 21 czerwca 2017 16:06


W oparciu o opracowany regulamin biblioteka szkolna przeprowadziła całoroczny konkurs „Kto czyta – nie pyta!”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu 2017 r. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach:

a) indywidualnej o tytuł Najlepszego Czytelnika,
b) zespołowej o tytuł Najlepiej Czytającej Klasy.

Oto wyniki:

a) tytuł Najlepszego Czytelnika w poszczególnych ciągach klasowych zdobyli:

Igor Modzelewski kl. I b - wychowawca B. Rogalska
Weronika Glińska kl. II e - wychowawca E. Sarnacka
Rafał Karwowski kl. III d - wychowawca J. Laszczkowska
Marta Pawełkowska kl. IV b - wychowawca
S. Obrycki 
Joanna Popowska kl. V c - wychowawca W. Jerulank
Kacper Zawistowski kl. VI b - wychowawca B. Ratomska

b) tytuł Najlepiej Czytającej Klasy uzyskały:
wśród klas I – III – klasa III d - wychowawca J. Laszczkowska
wśród klas IV – VI – klasa IV a - wychowawca G. Mroczkowska


W kategorii indywidualnej Najlepsi Czytelnicy otrzymają nagrody książkowe, natomiast w kategorii zespołowej Najlepiej Czytające Klasy otrzymają puchary przechodnie.

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców ZSM 3.

Nauczyciele bibliotekarze:
E. Czaplicka i L. Pietrzykowska____________________________________________________________________________
 
Konkurs o Objawieniach Fatimskich
środa, 21 czerwca 2017 15:33W dniu 6 czerwca br. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy „Objawienia i Orędzia Maryjne w Fatimie 1917 – 2017”. Konkurs ten stanowił formę ewangelizacji uczniów i pozostawał w ścisłej relacji z obchodami setnej rocznicy cudownych objawień, do jakich doszło w portugalskiej wiosce. Wśród celów konkursu wyjątkowe miejsce zajmowało także wskazanie szczególnej roli, jaką w dziejach Kościoła w Polsce odegrał kult Matki Bożej i Jej Objawienia oraz kształtowanie postawy głębokiej wiary w orędownictwo Maryi i powierzenia Jej swych trosk i nadziei.

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas IV – VI. Zmierzyli się z niełatwym testem opracowanym na podstawie specjalnie przygotowanego dla potrzeb konkursu i opublikowanego na stronie internetowej szkoły materiału źródłowego.

Zwycięzcami konkursu zostali:
 Marta Pawełkowska z klasy IV b - I miejsce
 Karolina Kozicka z klasy VI a – II miejsce
 Lena Poniatowska z klasy IV b – III miejsce
 Weronika Dziejma z klasy z klasy VI a – III miejsce
Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali:
o Jakub Zyskowski - kl. V d
o Oliwia Dzięgielewska – kl. V b
o Karolina Świderska – kl. IV b
o Łucja Sendrowska – kl. VI d

Nagrody i wyróżnienia wręczono w dniu 20 czerwca br. Organizator składa podziękowania uczestnikom, ich opiekunom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tej rywalizacji, a także Dyrekcji szkoły za umożliwienie przeprowadzenia konkursu oraz pozyskanie funduszy na nagrody.


V. M. Curyło

Fot. L. Pietrzykowska

_________________________________________________________________

 
Olga nagrodzona
niedziela, 18 czerwca 2017 21:05

Fot. B. Kalinowska


Olga Kalinowska z klasy V b Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Dzieci i Młodzieży „Dary serca”, który był poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - Patrona Miasta Białegostoku. Olga startowała w formie literackiej, a wiersz napisała pod kierunkiem p. Haliny Muryjas-Rząsy. Myśl przewodnia konkursu brzmiała: ”W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące”.

Realizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, noszące imię Patrona Miasta. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie II Dni Patronalnych Miasta Białegostoku, tj. we wrześniu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem: Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego - Metropolity Białostockiego, Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.


GRATULACJE!
H. Muryjas-Rząsa


________________________________________________________________
 
Kolejny sukces naszych uczniów
niedziela, 18 czerwca 2017 17:50Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczniów naszej szkoły. W XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ph. "Bajki i baśnie" zorganizowanym przez Świetlicę Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku nagrody otrzymali:

Zuzanna Kruszewska z klasy I b - nauczyciel p. Barbara Rogalska,
Bartosz Tarnacki z klasy I c - nauczyciel p. Anna Gryczkowska,
Filip Muszyński z klasy III f - nauczyciel p. Olga Fiodorowicz.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

O. Fiodorowicz

Fot. B. Rogalska, A. Gryczkowska, O. Fiodorowicz

__________________________________________________________________________
 
Konkurs plastyczny „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto" - zakończony
wtorek, 13 czerwca 2017 17:20


12.06.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto”. Nagrody najlepszym wręczył Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa.

Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej, której temat odnosić się miał do szeroko rozumianej rewitalizacji, tj. w jaki sposób uczniowie wyobrażają sobie zmiany w przeciągu najbliższych kilku lat na obszarze, który Miasto Grajewo zamierza poddać procesom rewitalizacji.

Na liście laureatów konkursu znaleźli się uczniowie SP 4:

Kategoria I - klasy I-III
I miejsce – Julita Łukowska kl. III e
Wyróżnienia: Julian Łapiński, Zuzanna Kruszewska kl. I b

Kategoria II - klasy IV-VI
I miejsce – Anita Pięczykowska kl. VI a
Wyróżnienia: Lena Poniatowska kl. IV b, Bartosz Stachelek kl. IV c

Gratulujemy!

Źródło: www.grajewo.pl
_________________________________________________________________

 
Szkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas IV
poniedziałek, 12 czerwca 2017 22:07


12 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas IV, w którym wzięło udział 19 uczniów. Oto wyniki:

I miejsce - Marta Pawełkowska kl. IV b
II miejsce - Karolina Świderska kl. IV b
III miejsce - Julia Kalinowska kl. IV a

Wyróżnienia uzyskali:
Agnieszka Ciukszo kl. IV b
Igor Borawski kl. IV b
Adrian Dobrydnio kl. IV a
Zuzanna Karwowska kl. IV b

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Ratomska i Grażyna Mroczkowska

_________________________________________________________________

 
Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
środa, 07 czerwca 2017 21:34


Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w XII edycji październikowego Międzynarodowego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II organizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim. Okazją jest XVII Dzień Papieski. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2017 r. osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy

I. Konopko


_____________________________________________________________________
 
Podsumowanie konkursu o JP II
środa, 07 czerwca 2017 21:19

 

Organizowanie konkursów jest świetnym sposobem na wzbudzenie zainteresowania określoną tematyką oraz rozwojem postaw twórczych, co pozwala na rozszerzenie swoich możliwości. O tym, że warto brać udział w różnorodnych konkursach nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przykładem są nasi uczniowie, którzy z rąk pani wicedyrektor Anny Joki odebrali swoje nagrody za udział w Konkursie o św. Janie Pawle II (kat. plastyczna i multimedialna) zorganizowanym przez Zespół Szkół w Przytułach.

I. Konopko

Fot. L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________

 

 
Podziękowanie
wtorek, 06 czerwca 2017 14:32

Szkolny koordynator konkursu - I. Konopko


__________________________________________________________________________
 
Szczęśliwa XIII edycja Konkursu Literacko-Językowego
poniedziałek, 05 czerwca 2017 22:22


3 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 miała miejsce XIII już edycja Konkursu Literacko-Językowego dla uczniów klas czwartych i piątych. Zgodnie z postanowieniami regulaminowymi naszą szkołę reprezentowały dwie pięcioosobowe grupy konkursowiczów. Uczniowie zmagali się z różnorodnymi zadaniami testowymi oraz pisali krótkie formy wypowiedzi. Poziom konkursu był wyrównany, a jego laureatami zostali:

KLASY IV
I miejsce Julia Kalinowska kl.IV a
II miejsce Lena Poniatowska kl.IV b
III miejsce Igor Rycewicz kl.IV a i Karolina Świderska kl.IV b

Klasy V
II miejsce Kalina Kacprzak kl.V b


Zwycięzców - do których kierujemy słowa gratulacji - przygotowały: p.Halina Muryjas-Rząsa i p. Urszula Krystyna Bołonkowska.

Należy podkreślić, że organizatorkami tego konkursu są panie: Elżbieta Dąbrowska, Renata Samełko i Agnieszka Wróblewska, one też układają testy.

Dziękujemy serdecznie za trud organizacyjny i koleżeńską współpracę.


H. Muryjas-Rząsa
_________________________________________________________________

 
SUKCES za SUKCESEM
niedziela, 04 czerwca 2017 13:49


Olga Kalinowska i Kalina Kacprzak (obie z klasy V b) zostały nagrodzone w Międzydiecezjalnym Konkursie „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi”. Była to już IX edycja tego konkursu, którego Organizatorem są Szkoły Katolickie w Łomży. Dzięki poznawaniu życia świętych i bohaterów uczniowie budują swój system wartości w oparciu o zasady chrześcijańskie i ogólnoludzkie oraz podejmują pracę nad kształtowaniem swojego charakteru.

Olga zajęła II miejsce w kategorii literackiej, a swój wiersz poświęciła bł. Mariannie Biernackiej. Kalina zdobyła wyróżnienie, startując w kategorii multimedialnej. Wykonała prezentację pt. ”Nasz Przyjaciel – Nasz Bohater”, dedykowaną panu Stanisławowi Wiśniewskiemu (1927-2016), byłemu żołnierzowi AK, uczestnikowi bitwy partyzanckiej 9 PSK AK na Czerwonym Bagnie, gorącemu patriocie i przyjacielowi dzieci i młodzieży, który był związany ze Szkołą Podstawową nr 4 od lat, co znajduje odzwierciedlenie w Kronice szkoły.

Gala finałowa, w której obie uczennice uczestniczyły wraz z mamami – p. Wiolettą Kacprzak i p. Bożeną Kalinowską oraz nauczycielką języka polskiego pod kierunkiem której prace powstały, p. Haliną Muryjas-Rząsą - odbyła się 29.05.2017 r. w auli Szkół Katolickich przy ulicy Sadowej 12 z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez J. E. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, J. E. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Łomża.

GRATULUJEMY!

H. Muryjas-Rząsa


Fot. H.Muryjas-Rząsa
_________________________________________________________________

 
Uroczyste podsumowanie konkursów o Janie Pawle II
czwartek, 01 czerwca 2017 20:05


1 czerwca 2017 r. podczas Święta Szkoły w Przytułach zostały podsumowane konkursy o Janie Pawle II. Ich organizatorami była Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II i Parafia pw. Krzyża Świętego w Przytułach dla Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i sympatyków nauki.

Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: plastycznej, literackiej, multimedialnej i na scenariusz lekcji. Mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II: ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Cele konkursu obejmowały:
• propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia;
• prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata;
• kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół;
• rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli pasji twórczych.

Uwzględniając wymogi regulaminowe ze szkoły wysłaliśmy po 3 prace uczniów w kategorii plastycznej i multimedialnej oraz scenariusz katechezy, za który p. Irena Konopko uzyskała II miejsce.

Nasi uczniowie za udział w konkursach otrzymali cenne nagrody w postaci książek "Cuda Polski":

Konkurs plastyczny kl. I - III
Zuzanna Górska kl. II a - opiekun M. Czajkowska
Julia Rutkowska kl. II a - opiekun M. Czajkowska
Jakub Pawełkowski kl. I b - opiekun I. Konopko

Konkurs multimedialny kl. IV - VI
Joanna Popowska kl. V c - opiekun I. Konopko
Szymon Jaśkowski kl. V b - opiekun I. Konopko
Kamil Rutkowski kl. V c - opiekun I. Konopko

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w konkursach, które są organizowane i rozpowszechniane.
I. Konopko

_________________________________________________________________

 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
wtorek, 30 maja 2017 19:27
16 marca 2017 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR". W konkursie wzięło udział 106 uczniów. Z trudnymi zadaniami zmagało się 106 uczniów naszej szkoły uzdolnionych matematycznie. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

BARDZO DOBRY wynik osiągnęli:

KARWOWSKI KRZYSZTOF KL. III D
ŚWIDERSKA KAROLINA KL. IV B

Wyróżnienia zdobyli:

KACMAJOR NIKOLA KL. II C
PISKORSKI KACPER KL. II A
MONUSZKI DAWID KL. II D
KARWOWSKI RAFAL KL. III D
KOZŁOWSKA MARTA KL. III D
KARWOWSKA MAGDALENA KL. III D
DUDZIŃSKI PIOTR KL. III E
SZINDLER MAKSYMILIAN KL. III D
ŻYLINSKA GABRIELA KL. III F
GRABOWSKA EMILIA KL. III D
ŻABIŃSKA GABRIELA KL. III F
TYSZKIEWICZ HANNA KL. III D
PONIATOWSKA LENA KL. IV B
PAWEŁKOWSKA MARTA KL. IV B
KURZĄTKOWSKI MARCIN KL. IV B
CICHOCKI BARTOSZ KL. IV A
KALINOWSKA JULIA KL. IV A
MAZUREK BARTOSZ KL. IV B
KACPRZAK KALINA KL. V B
DĄBROWSKI KAMIL KL. V A
ŻEMAJTYS DAMIAN KL. V B
PAVLIV ELINA KL. VI B
STRZAŁKOWSKA ALEKSANDRA KL. VI B
KALINOWSKA IZABELA KL. VI D

Wyżej wymienionych uczniów do konkursu przygotowały panie: Barbara Krukowska, Anna Kłos, Krystyna Dziekońska, Jadwiga Laszczkowska, Joanna Waniewska, Alicja Sulima, Marta Kostecka i pan Sławomir Obrycki.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Życzymy dalszych sukcesów w nauce i konkursach tematycznych na różnych szczeblach.

Koordynatorzy – Joanna Waniewska, Anna Gryczkowska
______________________________________________________________________________
 
"I ty zostań przyjacielem przyrody"
poniedziałek, 29 maja 2017 16:14

To hasło Szkolnego Konkursu Przyrodniczego, który odbył się 16 maja 2017 r. w naszej szkole. Jego uczestnikami byli uczniowie klas I – III.

Celem konkursu było:
- rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody,
- poszerzenie wiedzy o środowisku społeczno – przyrodniczym.

Organizatorami konkursu były panie: Jolanta Propier, Joanna Rydzewska, Elżbieta Sarnacka, Alicja Stradczuk.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu prac uczestników przyznała atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone uczniom pod koniec maja.

Wśród uczniów kl. I

I miejsce zdobył – Mateusz Gazowski z kl. Ia
II miejsce – Magdalena Gulan z kl. I d
III miejsce - Małgorzata Karwowska z kl. I b
Wyróżnienia:
Izabela Krymska, Weronika Ruszczyk – kl. I c
Zuzanna Wroczyńska – kl. I b

Wśród uczniów kl. II

I miejsce zdobyli – Lidia Naruszewicz, Mikołaj Samojlik z kl. II e
II miejsce – Oliwia Przytulska z kl. II c
III miejsce - Julita Klimaszewska z kl. II c

Wśród uczniów kl. III

I miejsce zdobyła – Weronika Czajkowska z kl. III a
II miejsce – Roksana Rutkowska z kl. III d
III miejsce - Rafał Karwowski z kl. III d

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym uczestnikom konkursu. Serdeczne podziękowania kierujemy również do nauczycieli klas I – III, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

E. Sarnacka


__________________________________________________________________________
 
Podsumowanie konkursów religijnych
czwartek, 25 maja 2017 16:32


Uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody i wyróżnienia za udział w XV Festiwalu Tradycji Wielkanocnych. Celem konkursu było podtrzymywanie i popularyzacja tradycji wielkanocnych. Jak już wcześniej informowaliśmy, uczestnicy wykonali piękne palmy wielkanocne: w kategorii klasy I-III zdobyli trzy pierwsze miejsca, natomiast w kategorii klasy IV-VI - cztery pierwsze.

Z kolei w Szkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej uczestnicy wykazali się znajomością II Listu do Tymoteusza. Konkurs promował pogłębianie wiary i kształtowanie postaw chrześcijańskich uczniów.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów uczniom dokonała pani dyrektor Beata Szewczyk. Wśród licznych nagród znalazł się m.in. sprzęt audio i akcesoria do smartfonów.

Gratulujemy postaw twórczych i otwartości na Słowo Boże.

I. Konopko


Fot. L. Pietrzykowska


________________________________________________________________________
 
Kolejny sukces Krzysia
czwartek, 25 maja 2017 16:15


19 maja 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXX Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki i Bajeczki”.

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły - Krzysztof Karwowski z kl. III d zajął II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

J. Laszczkowska


Fot. L. Pietrzykowska

________________________________________________________________________
 
Konkurs Ekologiczny „Ratujmy planetę Ziemię” dla uczniów klas VI z okazji Dnia Ziemi
środa, 24 maja 2017 19:3222 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas VI z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Ratujmy planetę Ziemię” W konkursie wzięło udział 22 uczniów.

I miejsce:
Weronika Dziejma kl. VI a
Aleksandra Wierzchowska kl. VI a

II miejsce:
Rafał Górski kl. VI d

III miejsce:
Hubert Jabłoński kl. VI d
Izabela Kalinowska kl. VI d
Krzysztof Sztabiński kl. VI b
Zuzanna Tokarzewska kl. VI d
Julia Waszkiewicz kl. VI b

Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Kozicka kl. VI a
Jakub Samełko kl. VI b
Łucja Sendrowska kl. VI d
Maciej Zyskowski kl. VI d

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Barbara Ratomska i Grażyna Mroczkowska

_____________________________________________________________________________
 
Sukces naszych uczniów
środa, 24 maja 2017 19:03


W dniu 19 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ph. „Jesteśmy jednym światem”, na który wpłynęło 214 prac z 30 placówek oświatowych. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

W KATEGORII 5 - 9 LAT
Jakub Pawełkowski i Szymon Pięczykowski z kl. I b otrzymali wyróżnienie.
Praca Nikoli Szlejter z kl. I b została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową.

W KATEGORII 10 - 15 LAT
Wiktoria Pałyzga z kl. VI a uzyskała wyróżnienie.

Autorzy prac odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Gratulujemy

B. RogalskaFot. M. Szlejter, B. Rogalska, A. Sulima


________________________________________________________________________
 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Portret mojego Belfra”
poniedziałek, 22 maja 2017 19:43


W naszej szkole po raz czwarty Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs pod hasłem „Portret mojego Belfra”. Jak już sam tytuł głosi celem było namalowanie portretu swojego nauczyciela. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III oraz IV-VI i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło wiele ciekawych prac wykonanych techniką dowolną. A oto wyniki:

KATEGORIA KLASY I-III

I MIEJSCE - Julita Łukowska kl. III e
II MIEJSCE - Aleksandra Kupińska kl. II d
III MIEJSCE - Anna Prostko kl. III d

KATEGORIA KLASY IV-VI

I MIEJSCE - Gabriela Wiśniewska kl. V b
II MIEJSCE - Kalina Kacprzak kl. V b
III MIEJSCE - Oliwia Dzięgielewska kl. V b

Komisja wyraża uznanie wszystkim, którzy zadali sobie trud i przystąpili do konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie.

Samorząd Uczniowski


Fot. A. Mioduszewska


________________________________________________________________________
 
Literacki sukces Kaliny
niedziela, 21 maja 2017 21:21


Kalina Kacprzak z klasy V b (SP 4) znalazła się w gronie nagrodzonych uczestników XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej”.

Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Patronat honorowy sprawowali – między innymi - Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Na konkurs wpłynęły 73 prace, wśród nich wiersz Kaliny pt. ”Zamyślenie”. Nagrodzono 12 wierszy, czyli tyle, ile złotych gwiazd znajduje się na unijnej fladze. Przyznano również 2 nagrody specjalne. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie Organizatora 9 maja, czyli w Dniu Europy. Kalinie towarzyszyła mama, p. Wioletta Kacprzak oraz nauczycielka języka polskiego pod kierunkiem której praca powstała, p. Halina Muryjas-Rząsa.

Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane w okolicznościowej dekoracji i opublikowane w specjalnie wydanym tomiku, który wręczono autorom i gościom. Kalina otrzymała piękny dyplom, nagrody rzeczowe, ale –jak podkreśla-najcenniejszą nagrodą jest ów tomik. Jej wiersz znajduje się na str. 11-12.

Organizatorzy wręczyli również pamiątkowe podziękowania nauczycielom. Warto podkreślić, że we wspomnianym tomiku zamieszczono nazwiska autorów wierszy, nauczycieli i nazwy szkół. Uroczystość zaś zakończyła się słodkim poczęstunkiem i przyjacielskimi pogawędkami, którym wtórował na klarnecie zaproszony gość.

Koleżanki i koledzy z klasy, dzieląc radość Kaliny, zredagowali okolicznościowe gratulacje.

Życzymy dalszych sukcesów!H. Muryjas-Rząsa


Fot. W. Kacprzak i H. Muryjas-Rząsa


________________________________________________________________________
 
III miejsce dla III f
czwartek, 11 maja 2017 22:07


9 maja odbył się VIII Powiatowy Dzień Godności w Grajewskim Centrum Kultury, któremu towarzyszył IV Konkurs Piosenki Disco-Polo "WSZYSTKO MI DISCO" . Uczniowie klasy III f: Martyna Dąbrowska, Nadia Leśniak, Martyna Golubiewska, Paulina Popowska, Amelia Szymańska oraz Adam Karwowski zajęli III miejsce.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym oraz dziękuję za zaangażowanie.


Wychowawczyni - Olga Fiodorowicz
__________________________________________________________________________
 
Sukcesy uczniów z klasy III f
środa, 10 maja 2017 19:54


W dniach 8 i 15 grudnia 2016 roku trzynaścioro uczniów z klasy III f wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym ph. STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA 2016/2017. Startowało w niej około 1000 uczniów z blisko 500 polskich szkół.

W Konkursie Plastycznym "Plastuś" III miejsce zajął Konrad Drzymkowski, natomiast w Konkursie Matematycznym „Plusik” wyróżnienie otrzymała Paulina Popowska.

Ogromne gratulacje uczniom klasy III f!

Olga Fiodorowicz


Fot. L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________
 
Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej
wtorek, 09 maja 2017 18:29


28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie dzieci artystycznie uzdolnionych, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów z klas „0” – III. Oceniano: muzykalność, walory głosowe, dykcję/poprawność językową, dobór repertuaru, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury w składzie: p. Ewa Czaplicka, p. Aleksandra Kuczyńska i p. Dorota Poniatowska wyłoniło następujących zwycięzców:

Laureaci:
Kategoria wiekowa 4 – 5 lat: Martynka Chmielewska kl. „0” I
Kategoria wiekowa 6 lat: Maja Łukawska kl. „0” III
Kategoria – kl. I: Kuba Pawełkowski i Zuzia Wroczyńska kl. I b
Kategoria – kl. II: Marysia Czapska i Julita Klimaszewska kl. II c
Kategoria – kl. III: Zosia Stankiewicz kl. III e
Kategoria – zespoły: zespół „WIRUJĄCE NUTKI” kl. III d

Wyróżnienia:
Kategoria wiekowa 4 – 5 lat: Marcel Gudan kl. „0” I
Kategoria wiekowa 6 lat: Ania Fabrycka kl. „0” III i Lena Rogowska kl. „0” II
Kategoria – kl. I: Lena Kosielska kl. I a
Kategoria – kl. II: Patrycja Wróblewska kl. II c
Kategoria – kl. III: Karolina Kwiesielewicz kl. III e
Kategoria – zespoły: zespół „MISIOWE PRZYTULANKI” kl. I c


Serdecznie dziękujemy Paniom za ich trudną pracę w Komisji Konkursowej.

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim wykonawcom
oraz ich opiekunom za podjęcie trudu przygotowania do konkursu.
Organizatorzy:
p. Ewa Mieczkowska i p. Jadwiga Laszczkowska


__________________________________________________________________________
 
Wyniki XV Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej – II List do Tymoteusza
wtorek, 09 maja 2017 18:05

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga do nauczania,
do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości”
[2Tm 3,16]


I miejsce - Marta Pawełkowska i Karolina Świderska kl. IV b
II miejsce - Lena Poniatowska kl. IV b
III miejsce - Agnieszka Ciukszo kl. IV b
Wyróżnienie - Weronika Wiśniewska kl. V c i Maciej Zyskowski kl. VI d

Pozostali uczestnicy: Kalina Kacprzak kl. V b, Karolina Kozicka kl. VI a, Weronika Dziejma kl. VI a, Zuzanna Tokarzewska kl. VI d, Aleksandra Obiedzińska VI d, Kinga Sobolewska VI a.


Gratulujemy!

Koordynator - I. Konopko

___________________________________________________________________
 
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
wtorek, 09 maja 2017 17:57


W tym roku szkolnym Wojewódzki
Konkurs Przyrodniczy organizowany przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku okazał się  jak zawsze  bardzo trudny. Do stopnia szkolnego przystąpiło 2026 uczniów z całego województwa podlaskiego.

W stopniu rejonowym zmagało się już tylko 210 uczniów, w tym troje z naszej szkoły:
– Weronika Dziejma kl. VI a (nauczyciel G. Mroczkowska),
– Hubert Jabłoński kl. VI d (nauczyciel B. Ratomska),
– Aleksandra Emilia Wierzchowska kl. VI a (nauczyciel G. Mroczkowska)

Do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowało się 65 uczniów, w tym Ola Wierzchowska jako jedyna uczennica z powiatu grajewskiego.


Aleksandra Emilia Wierzchowska uzyskała tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy uczniom kolejnych sukcesów.

Nauczyciele przyrody - G. Mroczkowska i B. Ratomska


Fot. L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________
 
X Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi
sobota, 29 kwietnia 2017 22:26


28 kwietnia 2017 roku w hali MOSiR w Grajewie odbył się X Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Dbajmy o las – on chroni nas”. Celem turnieju było uświadomienie dzieciom problemów ekologicznych współczesnej cywilizacji, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz poszerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie, Nadleśnictwo Rajgród z siedzibą w Tamie oraz Biebrzański Park Narodowy.

W ramach turnieju odbyły się następujące konkurencje:
• test wiedzy o lesie,
• konkursy przyrodniczo-sprawnościowe,
• przebranie jednej osoby za dowolne drzewo lub krzew z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych i sztucznych,
• forma przestrzenna przedstawiająca wybranego mieszkańca lasu.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych powiatu grajewskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

• Klaudia Fiedorczuk kl. VI b
• Wiktoria Jakubik kl. VI d
• Izabela Kalinowska kl. VI d
• Aleksandra Wierzchowska kl. VI a
• Jakub Samełko kl. VI b
• Maciej Wróblewski kl. VI a
• Maciej Zyskowski kl.VI d.


Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce.

W przygotowaniu drużyny do turnieju wzięli udział nauczyciele: Dorota Poniatowska, Bożena Chełmińska, Krystyna Łaguna, Iwona Zagórska, Aleksandra Kuczyńska, Beata Dawid, Grażyna Mroczkowska, Barbara Ratomska, Sławomir Obrycki, Adam Zagórski oraz Przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Fajfer.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynator: Barbara Ratomska


__________________________________________________________________________
 
Konkurs recytatorski "Baje, bajki, bajeczki..."
czwartek, 27 kwietnia 2017 22:23
27 kwietnia 2017 roku odbyły się eliminacje miejskie Małego Konkursu Recytatorskiego "Baje, bajki, bajeczki..." w GCK. Każdy z uczestników prezentował interpretację jednego utworu literackiego. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę: dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka, formę prezentacji, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny, przyznała uczniom naszej szkoły następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria kl. I – III:

I miejsce: KRZYSZTOF KARWOWSKI kl. III d
III miejsce: EMILIA GRABOWSKA kl. III d
Wyróżnienie: ZOSIA STANKIEWICZ kl. III e

Do eliminacji wojewódzkich w tej kategorii wiekowej został zakwalifikowany KRZYSZTOF KARWOWSKI. Eliminacje odbędą się 19.05.2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Kategoria kl. IV – VI:

II miejsce: IGOR BORAWSKI kl. IV b
Wyróżnienie: KINGA SOBOLEWSKA kl. VI a

Gratulujemy


Źródło: e-grajewo.pl
__________________________________________________________________________
 
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
czwartek, 27 kwietnia 2017 21:42

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Konkurs odbędzie się 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 14.30.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie: Eliza Gołaszewska, Anna Mioduszewska, Agnieszka Sokołowska, Dorota Zabłocka do 12 maja 2017 r.
Nauczyciele języka angielskiego

_____________________________________________________________________
 
Wyniki Ogólnopolskiego konkursu „MEDITEST”
czwartek, 27 kwietnia 2017 17:10

 


W tym roku szkolnym po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim konkursie o zdrowiu „MEDITEST” zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów klas IV – VI.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Kategoria - kl. IV
I miejsce w szkole - Julia Kalinowska kl. IV a - 36 pkt.

Wyróżnienia:
Dawid Kamionowski kl. IV a - 34 pkt.
Aleksander Zalewski kl. IV a – 31 pkt.

Kategoria - kl. V – VI

I miejsce w szkole - Róża Ruszczyk kl. VI a - 39 pkt.

Wyróżnienia:
Weronika Dziejma kl. VI a - 38 pkt.
Kalina Kacprzak kl. V b - 38 pkt.
Karolina Kozicka kl. VI a - 38 pkt.


Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynatorzy: Barbara Ratomska i Grażyna Mroczkowska

_______________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas V
wtorek, 25 kwietnia 2017 21:30

 


Celem Szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. Wzięło w nim udział 13 uczniów z wszystkich klas piątych.


Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce - Iga Chudek kl. V d
II miejsce - Kalina Kacprzak kl. V b
III miejsce - Wojciech Szewczyk kl. V d

Wyróżnienia otrzymali:

Weronika Wiśniewska kl. V c
Filip Krajewski kl. V b


Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Barbara Ratomska i Grażyna Mroczkowska_______________________________________________________________________
 
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „ EKO-PLANETA”
wtorek, 25 kwietnia 2017 08:41

 

1 marca 2017 roku 27 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ EKO-PLANETA” pisząc test w II kategoriach wiekowych: „Adept” klasy V i VI oraz „ Maluch” klasy IV. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska. Uczniowie biorąc udział w tym konkursie rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze oraz mieli możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy.

„Adept”

Wiktoria Pałyzga- najlepszy wynik w szkole
(nauczyciel prowadzący G. Mroczkowska)

Wyróżnienia:
Aleksandra Wierzchowska
Róża Ruszczyk
Weronika Dziejma
(nauczyciel prowadzący G. Mroczkowska)

„Maluch”

Lena Poniatowska- najlepszy wynik w szkole
(nauczyciel prowadzący B. Ratomska)

Wyróżnienia:
Marta Pawełkowska
Zuzanna Karwowska
Karolina Świderska
Agnieszka Ciukszo
(nauczyciel prowadzący B. Ratomska)
Życzymy uczniom kolejnych sukcesów w następnej edycji konkursu.

Koordynatorki: Grażyna Mroczkowska i Barbara Ratomska_______________________________________________________________________
 
Brawa dla Zosi
wtorek, 25 kwietnia 2017 08:37


W dniu 10 kwietnia 2017 roku został podsumowany organizowany przez Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie konkurs plastyczny na POCZTÓWKE WIELKANOCNĄ. Na konkurs wpłynęło 112 prac ze szkół z Niedźwiadnej, Grajewa i Szczuczyna.

Uczennica klasy III e Zosia Stankiewicz zajęła I miejsce.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości!

Nagrody książkowe ufundowała BCK w Szczuczynie. Prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w BCK w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11 (I piętro) od 10 do 22 kwietnia 2017 r.Wychowawczyni klasy - J. Waniewska
__________________________________________________________________________
 
Lista laureatów XV Festiwalu Tradycji Wielkanocnych w Białymstoku
czwartek, 20 kwietnia 2017 16:54

Kategoria: klasy I - III

I miejsce
Szymon Pięczykowski kl. I b (op. I. Konopko)
Nikola Szlejter kl. I b (op. I. Konopko)
Jakub Pawełkowski kl. I b (op. I. Konopko)

II miejsce
Bartosz Tarnacki kl. I c (op. A. Gryczkowska)

III miejsce
Kacper Zalewski kl. I c (op. A. Gryczkowska)

Kategoria: klasy IV-VI

I miejsce
Kalina Kacprzak kl. V b (op. I. Konopko)
Julia Krzemińska kl. V a (op. I. Konopko)
Anita Pięczykowska kl. VI a  (op. M.V. Curyło)
Bartosz Mazurek kl. IV b (op. D. Lekenta)

II miejsce
Wiktoria Pałyzga kl. VI a (op. M.V. Curyło)

Gratulujemy serdecznie!

Dziękujemy pięknie p. G. Mroczkowskiej za dostarczenie prac konkursowych.Koordynator konkursu - I. Konopko

__________________________________________________________________________
 
Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
środa, 19 kwietnia 2017 20:42


Z radością informujemy, że w gronie 35 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego organizowanego pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Kalinowska i Karolina Kozicka. Tytuł finalisty zdobyła Róża Ruszczyk. Iza i Karolina powtórzyły swój ubiegłoroczny sukces i po raz drugi uczestniczyły w uroczystej gali z udziałem pani kurator Jadwigi Marioli Szczypiń.

Izę przygotowała do konkursowych zmagań pani Urszula Buczyńska, zaś Karolinę i Różę - pani Urszula K. Bołonkowska.

Gratulujemy uczennicom, ich rodzicom i nauczycielom.U. Buczyńska

__________________________________________________________________________
 
Nagrody za konkurs o Grajewie
środa, 05 kwietnia 2017 19:27


Tradycyjnie w naszej szkole odbywa się Szkolny Konkurs ph. „Czy znasz swoje miasto?”, w którym trzeba wykazać się znajomością historii i dnia dzisiejszego Grajewa. W tym roku w konkursie brali udział uczniowie klas IV i V.

Najlepszą wiedzą o Grajewie wykazała się Marta Pawełkowska z klasy IV b, która nieznacznie wyprzedziła swoją koleżankę z klasy Lenę Poniatowską i Kalinę Kacprzak z klasy V b. Nagrody dla najlepszej trójki ufundował Wydział Promocji Urzędu Miasta.W. Jerulank

__________________________________________________________________________
 
Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież zapobiega pożarom”
środa, 29 marca 2017 19:49

Fot. www.grajewo.pl

29 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Grajewo odbyły się Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

Oto wyniki - kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Krzysztof Sztabiński kl. VI b
II miejsce – Damian Stankiewicz kl. VI b
III miejsce – Jakub Samełko kl. VI b

Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A.

Fundatorem nagród i materiałów promocyjnych był Urząd Miasta Grajewo.

Opiekunem uczniów jest pani Barbara Ratomska


__________________________________________________________________________
 
Podsumowanie Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego ph. „English Words”
niedziela, 26 marca 2017 09:50


20 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego dla klas trzecich.

Cele konkursu obejmowały:
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
- sprawdzenie zakresu przyswojonego słownictwa;
- rozwijanie uzdolnień uczniów;
- rozwijanie umiejętności językowych;
- oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów językowych, a także podniesienie samooceny uczniów.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z klas trzecich.

Laureatką Szkolnego Konkursu ph. „English Words” została Magda Karwowska kl. III d,
II miejsce - Hanna Tyszkiewicz kl. III d,
III miejsce - Maya Zyskowska kl. III d i Kacper Lekenta kl. III d.


Komisja przyznała nagrody wyżej wymienionym uczniom. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Nauczyciele języka angielskiego SP 4

__________________________________________________________________________
 
Dzień Świętego Patryka
piątek, 17 marca 2017 17:22


Dnia 17 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Z tej okazji został rozstrzygnięty konkurs ph. „Symbole związane z obchodami Dnia Św. Patryka”:

I miejsce: Kalina Kacprzak z kl. V b
II miejsce: Gabriela Wiśniewska z kl. V b
III miejsce Oliwia Kosińska z kl. V b i Oskar Parchucik z kl. VI d
Wyróżnienie: Justyna Skrzeczkowska z kl. VI a.

Ponadto w tym dniu w ubiorach dominował kolor zielony, a uczniowie wzięli udział w quizie wiedzowym i zmagali się z pytaniami dotyczącymi Dnia Św. Patryka. Uczniowie znający poprawne odpowiedzi zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Było wśród Nas wesoło, zielono i zapachniało wiosną! 

Nauczyciele angliści SP 4

Fot. A. Mioduszewska, A. Sokołowska

__________________________________________________________________________
 
Diecezjalny konkurs wiedzy
środa, 15 marca 2017 19:32

Uczennice klasy VI b: Julia Waszkiewicz, Wiktoria Domurat i Aleksandra Strzałkowska wzięły udział w diecezjalnym konkursie wiedzy dla Członków i Sympatyków Szkolnych Kół Caritas Dziecezji Łomżyńskiej pt. "Święty Antoni z Padwy - płomienne serce, promienne życie".

Konkurs odbył się 4 marca 2017 r. Uczennice pracując zespołowo zajęły X miejsce wśród klas szkół podstawowych. Ich koleżanki z PG 3 zajęły również X miejsce.

Gratulujemy.


M. Czajkowska

__________________________________________________________________________
 
Podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego „Emplusik”
poniedziałek, 13 marca 2017 19:01


Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
4. Wyłonienie talentów;
5. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.

8 marca 2017 r. wręczono nagrody najlepszym matematykom z klas II - VI, którzy 15 grudnia 2016 r. wzięli udział w Szkolnym Konkursie Matematycznym "Emplusik". Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Najlepszymi matematykami zostali:

w kat. klas II
1. Przytulska Oliwia kl. II c – nauczyciel p. Anna Kłos
2. Piskorski Kacper kl. II a – nauczyciel p. Barbara Krukowska
3. Dubois Dawid kl. II c – nauczyciel p. Anna Kłos

w kat. klas III
1. Karwowski Rafał kl. III d
2. Karwowska Magdalena kl. III d
2. Karwowski Krzysztof kl. III d
2. Kozłowska Marta kl. III d
3. Grabowska Emilia kl. III d
Wszyscy uczniowie p. Jadwigi Laszczkowskiej

w kat. klas IV
1. Pawełkowska Marta kl. IV b – nauczyciel p. Sławomir Obrycki
2. Rycewicz Igor kl. IV a – nauczyciel p. Alicja Sulima
3. Poniatowska Lena kl. IV b – nauczyciel p. Sławomir Obrycki

w kat. klas V
1. Kacprzak Kalina kl. V b
2. Dąbrowski Kamil kl. V a
3. Jaworska Martyna kl. V a
Wszyscy uczniowie p. Marty Kosteckiej

w kat. klas VI
1. Kalinowska Izabela kl. VI d
2. Kozicka Karolina kl. VI a
3. Strzałkowska Aleksandra kl. VI b
Wszyscy uczniowie p. Alicji Sulimy

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Koordynator: Alicja Sulima
__________________________________________________________________________
 
Regionalny Konkurs Matematyczny „Z Szóstką na 6”
poniedziałek, 13 marca 2017 18:42


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach.

Patronat sprawują: Podlaski Kurator Oświaty - Prezydent Miasta Suwałk - Starosta Suwalski.

10 marca 2017 r. do I etapu – zawodów szkolnych przystąpiło 17 uzdolnionych matematycznie uczniów klas V-VI. Mieli oni do rozwiązania 20 zadań w czasie 60 minut.

Komisja szkolna w składzie: Alicja Sulima i Marta Kostecka przeprowadziła konkurs
i zgodnie z ustaleniami komisji konkursowej

do II etapu zakwalifikowała

Izabelę Kalinowską uczennicę klasy VI d
(przygotowywaną przez p. Alicję Sulimę).


II etap konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach.

Izabeli serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w II etapie konkursu.  


Fot. A. Sulima

__________________________________________________________________________
 
Konkurs o Grajewie dla klas trzecich
piątek, 10 marca 2017 18:04Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy „SPACERKIEM PO GRAJEWIE”
dla klas III (drużynowo)

I miejsce - klasa III d
II miejsce - klasa III c
III miejsce – klasa III a

Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

Organizatorzy:
L. Pietrzykowska, A. Bukowska i W. Jerulank

_____________________________________________________________________________________

 
"Mistrz Origami" z SP 4
piątek, 10 marca 2017 16:42

4 marca w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku odbyło się XV Święto Origami, połączone z rozstrzygnięciem konkursu na Mistrza Origami. W tym roku do konkursu zgłoszono 500 prac.

Podczas ceremonii podsumowującej X Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” w gronie laureatów znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie Julita Łukowska z klasy III e.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Podlaski, Ambasada Japonii w Polsce, Podlaski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podczas imprezy można było wziąć udział w warsztatach sztuki origami, prowadzonych przez członków Białostockiego Klubu Polskiego Centrum Origami.

Było można również skosztować japońskich herbat czy nauczyć się pisać swoje imię w języku japońskim. Spotkanie z kulturą japońską prowadzone było przez lektorów Szkoły Języka Japońskiego „AKARI” w Białymstoku.

Tegoroczną edycję już po raz kolejny zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 47 oraz Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami.
Wychowawczyni - J. Waniewska

__________________________________________________________________________
 
Wieści z MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie
środa, 01 marca 2017 16:00


We wtorek 21 lutego 2017 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie już po raz czwarty zorganizował Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

W zmaganiach ortograficznych wzięli udział uczniowie klas trzecich z Zespołu Szkół Miejskich nr 1, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie. Zgodnie z regulaminem każdą szkołę reprezentowało 5 uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczyła pani Lucyna Bagińska, wieloletnia polonistka w ZS nr 1 w Grajewie, obecnie Dyrektor Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie.

Biorąc pod uwagę poprawność napisanych dyktand z uwzględnieniem zasad ortograficznych, jury ogłosiło zwycięzców:.

I miejsce Aleksandra Krukowska ZSM 1, uczennica p. Barbary Rostek
I miejsce Rafał Karwowski ZSM nr 3, uczeń p. Jadwigi Laszczkowskiej
II miejsce Małgorzata Malinowska ZSM 1, uczennica p. Bożenny Witkowskiej
II miejsce Oliwia Perzanowska ZSM 1, uczennica p. Małgorzaty Balickiej
III miejsce Magdalena Karwowska ZSM 3, uczennica p. Jadwigi Laszczkowskiej
III miejsce Anna Prostko ZSM 3, uczennica p. Jadwigi Laszczkowskiej.

Laureaci Miejskiego Konkursu Ortograficznego otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, zaś pozostali uczniowie pamiątkowe podziękowania i drobne upominki. Fundatorem wszystkich nagród w IV finale była MBP.

Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie składa serdeczne podziękowania
wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom oraz oddelegowanym opiekunom.__________________________________________________________________________
 
Konkurs o Grajewie
środa, 01 marca 2017 15:41W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie odbył się w Szkolny Konkurs Wiedzy o Grajewie pod hasłem „Czy znasz swoje miasto?”. W tym roku do udziału zaproszono uczniów klas IV i V, którzy wykazali się znajomością faktów z historii naszej miejscowości i czasów najnowszych. Test pisało 17 osób.

Największą wiedzą o Grajewie wykazała się Marta Pawełkowska, która uzyskała 18 punktów. Nieznacznie wyprzedziła Lenę Poniatowską – obie uczennice z klasy IV b - i Kalinę Kacprzak z klasy V b. Kolejne miejsca zajęli: Damian Żemajtys kl. V b, Waleria Zadrożna kl. IV c, Wiktoria Siedlecka kl. V a, Aleksander Rorbach kl. V c, Julia Krzemińska kl. V a i Julia Płochocka kl. V a, Szymon Jaśkowski kl. V b, Martyna Jaworska kl. V a, Martyna Mościcka kl. V a, Dawid Jarosz kl. V a, Aleksandra Maliszewska kl. IV c, Daniel Sarnacki kl. V c, Amelia Wiśniewska kl. V a i Anna Jaszewska kl. V a.

Zwycięzcy otrzymają nagrody na apelu szkolnym.

Organizatorzy: Anna Bukowska, Wiesław Jerulank i Lilla Pietrzykowska.

_____________________________________________________________________________________

 
VI edycja Międzyszkolnego Konkursu “Young English Master”
czwartek, 16 lutego 2017 19:44


10 lutego 2017 roku trzech uczniów z klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie wzięło udział w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu “Young English Master” pod patronatem Burmistrza Szczuczyna Pana Artura Kuczyńskiego w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej.

W konkursie uczestniczyli także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. O tytuł “Młody Mistrz Języka Angielskiego” walczyło 11 uczestników. Wśród najlepszych znalazła się uczennica naszej szkoły Zuzanna Chodorowska, która zajęła III miejsce.

Gratulujemy!

Renata Sokołowska


Fot. SP Niedźwiadna

__________________________________________________________________________
 
Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II
wtorek, 07 lutego 2017 22:34


Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II, która zostanie przeprowadzona w dniu 31.03.2017 r. w formie udzielonej pisemnej odpowiedzi na 30 pytań testowych. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 22.05.2017 r.


I. Konopko


__________________________________________________________________________
 
Zaproszenie do udziału w XV Szkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej – Drugi List do Tymoteusza
wtorek, 07 lutego 2017 22:24

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga do nauczania,
do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości”
[2Tm 3,16]


REGULAMIN
XV Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
– Drugi List do Tymoteusza

Cel:
• upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci;
• zachęcenie do pogłębienia lektury Pisma Świętego;
• znajomość treści II Listu do Tymoteusza;
• kształtowanie postaw – wychowanie do wartości;
• budowanie wzorców i postaw chrześcijańskich zaczerpniętych z tekstu;
• kształtowanie potrzeby poszukiwań poznawczych w życiu wiary;
• pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o wzór św. Pawła.

Adresaci: klasy IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 45 minut

Termin: Ogólnopolski Tydzień Biblijny 2017 r. (kwiecień/maj)

Uczestnictwo:
Konkurs będzie miał formę pisemną. Rozwiązanie testu polegać będzie na wskazaniu poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych lub samodzielnym udzieleniu poprawnej odpowiedzi na piśmie.

Nagrody i wyróżnienia:
Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych i wyróżnień. Przewidywane są również dyplomy uczestnictwa i podziękowania opiekunom.Opracowała: I. Konopko


__________________________________________________________________________
 
MISTRZ ORTOGRAFII
wtorek, 07 lutego 2017 16:21


20 lutego 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. Wzięło w nim udział 21 uczniów. Trzecioklasiści pisali dyktando zawierające różne trudności ortograficzne.

Oto wyniki konkursu:

NAGRODZENI
MISTRZ ORTOGRAFII – Rafał Karwowski kl. III d
Magdalena Karwowska kl. III d
Anna Prostko kl. III d
Maya Zyskowska kl. III d
Krzysztof Karwowski kl. III d

Wyróżnieni:
Paweł Buzon kl. III e
Damian Krutul kl. III c
Bruno Poniatowski kl. III e


Nagrodzeni wezmą udział w Miejskim Konkursie Ortograficznym klas trzecich, który odbędzie się 21 lutego 2017 r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.


Gratulujemy!Organizatorzy: Joanna Rydzewska i Barbara Rogalska


__________________________________________________________________________
 
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
poniedziałek, 23 stycznia 2017 12:23


UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO
w roku szkolnym 2016/2017

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
Izabela Kalinowska kl. VI d
Nauczyciel - p. Urszula Buczyńska

Karolina Kozicka kl. VI a
Róża Ruszczyk kl. VI a
Nauczyciel - p. Urszula Krystyna Bołonkowska

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
Aleksandra Emilia Wierzchowska kl. VI a
Nauczyciel - p. Grażyna Mroczkowska


Nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy

DYREKCJA


__________________________________________________________________________
 
Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły"
wtorek, 17 stycznia 2017 22:44


Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły" odbywa się rokrocznie w naszej szkole. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas I – III. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wykonali wiele estetycznych i ciekawych prac. Wykazali się pomysłowością, talentem oraz znajomością zasad poruszania się w ruchu drogowym. Wszystkim uczestnikom oraz ich wychowawczyniom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy.

Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: A. Bukowska, K. Dziekońska, B. Krukowska oraz O. Fiodorowicz.

Oto lista uczniów nagrodzonych:

Klasy I
I miejsce - Zofia Lewczuk kl. I a i Julia Konopka kl. I c
II miejsce - Weronika Ruszczyk kl. I c i Jakub Pawełkowski kl. I b
III miejsce - Diana Szelążek kl. I d i Tymoteusz Wiluk kl. I c
Wyróżnienia - Michał Kosiński kl. I a, Nikola Szlejter kl. I b, Bartłomiej Niećkowski kl. I d

Klasy II
I miejsce - Angelika Brakoniecka kl. II a i Patryk Jżbicki kl. II e
II miejsce - Maksymilian Łęgowski kl. II d i Michał Chodorowski kl. II e
III miejsce - Weronika Włodkowska kl. II a i Anna Karwowska kl. II a
Wyróżnienia - Kacper Łempicki kl. II a, Krystian Śleszyński kl. II d, Mikołaj Samojlik kl. II e

Klasy III
I miejsce - Roxana Surawska kl. III c i Julita Łukowska kl. III e
II miejsce - Adrian Sut kl. III f i Michał Kiełczewski kl. III e
III miejsce - Marlena Iżbicka kl. III a i Andżelika Załęcka kl. III e
Wyróżnienie - Zofia Stankiewicz kl. III e, Anita Turowska kl. III c, Julia Chojnowska kl. III c, Hubert Ramotowski kl. III c, Igor Płachciński kl. III c


Organizatorki
Fot. A. Bukowska 


__________________________________________________________________________
 
Sukces uczniów w międzynarodowym konkursie "Moja szopka"
niedziela, 15 stycznia 2017 22:38


W konkursie „Moja szopka” na VIII Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach komisja przyznała następujące miejsca:

III miejsce:
Bartosz Mazurek kl. IV b – opiekun D. Lekenta

Wyróżnienia:
Zuzanna Kruszewska kl. I b - opiekun I. Konopko
Jakub Pawełkowski kl. I b – opiekun I. Konopko
Marta Pawełkowska kl. IV b – opiekun D. Lekenta
Bartosz Kohlman kl. V b – opiekun I. Konopko
Maciej Puhacewicz kl. V c opiekun I. Konopko

Gratulujemy!


Szkolny koordynator - I.Konopko

____________________________________________________________________________________

 
Wiara jest radością…
wtorek, 03 stycznia 2017 21:13


W dniu 8 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się III Edycja Konkursu Poezji Religijnej ph. "Wiara jest radością”.

Patronat Honorowy sprawowali:

- Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski
- Radio „Nadzieja”

Cele konkursu obejmowały:
- odkrywanie świata wiary w poezji młodych twórców;
- promocję wartości chrześcijańskich;
- popularyzację dziecięcej poezji religijnej;
- promocję młodych, utalentowanych recytatorów;
- kształtowanie wrażliwości estetycznej;
- poszukiwanie nowych form wprowadzania dzieci i młodzieży w świat sztuki.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Regulamin opracowany przez Organizatorów (Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio Dariusz Gosk, Halina Muryjas-Rząsa, Dorota Lekenta, Krystyna Łaguna) i rozesłany do szkół miejskich. Hasło przewodnie nawiązywało do dwóch poprzednich edycji. Tym razem jednak był on dedykowany trzynastoletniej Paulince Walczyk, która chorowała na rdzeniowy zanik mięśni, a wiersze pisała przez ostatnie dwa lata swego krótkiego życia.

Do konkursu zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Recytatorów oceniało Jury w składzie: p. Lucyna Bagińska, polonistka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie i p. Anna Tecław-Milewska, polonistka w Zespole Szkół nr 1.

Przyznano I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia:

I miejsce – Kinga Sobolewska ZSM nr 3
II miejsce – Igor Borawski ZSM nr 3
III miejsce – Justyna Suprun ZSM nr 2

Wyróżnienia:
Oliwia Dzięgielewska ZSM nr 3
Bartosz Biadun ZSM nr 1
Bartosz Bukowski ZSM nr 1

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym wykonane na zamówienie okolicznościowe statuetki, zaś pozostali uczestnicy - dyplomy i pamiątkowe gadżety.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Grajewa oraz Organizatorzy.

Komisja oceniająca recytacje podkreśliła wyjątkowe zaangażowanie emocjonalne recytatorów, duży wkład pracy w przygotowanie recytacji, widoczną próbę ukazania przesłania nad wiek dojrzałej autorki tekstów. W trakcie jej pracy zebrani obejrzeli krótką prezentację multimedialną, ukazującą sylwetkę autorki tekstów.

Spotkanie zakończyły wspólne rozmowy przy herbatce.

Informacja o Konkursie została zamieszczona w Tygodniku Diecezji Łomżyńskiej „Głos Katolicki” (Nr 50 z 18 grudnia 2016 r.).

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim recytatorom za podjęcie trudu interpretacji tekstów młodej poetki, katechetom i nauczycielom - za ich przygotowanie, miłym gościom, którzy swój popołudniowy czas poświęcili na spotkanie ze słowem poetyckim. Szczególne pisemne słowa podziękowania zostały skierowane do Patronów Honorowych: Burmistrza Grajewa Dariusza Latarowskiego i ks. dr. Tomasza Olszewskiego, dyrektora CEM SpesMediaGroup.


Fot. D. Lekenta

__________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs o Prawach Człowieka
wtorek, 13 grudnia 2016 18:02


10 grudnia 2016 r. po raz 69. obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Została ona uchwalona, by zapobiec łamaniu praw człowieka na całym świecie.

Tradycyjnie od wielu lat w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w ZSM 3 Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie  zorganizowano konkurs o tej tematyce. Uczniowie klas szóstych odpowiadali na pytania dotyczące walki o prawa człowieka i o współczesnych sprawach dotyczących tej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i praw ucznia w szkole.

I miejsce zajęła drużyna klasy VI a w składzie: Karolina Kozicka, Anita Pięczykowska, Wiktoria Pałyzga. Dziewczęta zdobyły 15 punktów na 20 możliwych do osiągnięcia. II miejsce zajęła klasa VI d (Julia Sienicka, Zuzanna Tokarzewska, Maciej Zyskowski), a III miejsce przypadło klasie VI b (Wiktoria Porsewa, Elina Pavliv, Aleksandra Strzałkowska).

Rywalizacja drużyn klas szóstych była jednym z elementów obchodów rocznicy uchwalenia Deklaracji w grajewskiej „Czwórce”. Konkurs został opracowany, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli - Wiesława Jerulanka, Annę Bukowską i Lillę Pietrzykowską.


Organizatorzy
Fot. W. Jerulank

__________________________________________________________________________
 
Sukces pierwszaków
środa, 07 grudnia 2016 18:32

Konkurs plastyczny o tematyce „Miś” zorganizowany przez FABRYKĘ MISIA w Białymstoku skierowany był do wszystkich dzieci z województwa podlaskiego. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat „Misia”. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Odwoływanie się do takich wartości jak przyjaźń, miłość, tolerancja oraz zasady fair play. Na konkurs wpłynęło ponad cztery tysiące prac.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia:

Zuzanna Kruszewska kl. I b
Nell Kurowska kl. I b
Bartosz Chmielewski kl. I d


W poniedziałek 5 grudnia odbyło się rozdanie nagród.
Pierwszaki otrzymały dyplomy i upominki.

Zwycięzcom gratulujemy


Fot. L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________

 
XXV edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego o ,,Nagrodę Burmistrza Miasta"
poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:35


5 grudnia 2016 r. w sali klubowej GCK odbyła się jubileuszowa XXV edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego o ,,Nagrodę Burmistrza Miasta". Nasi uczniowie znaleźli się w gronie osób nagrodzonych i wyróżnionych. Oto wyniki:

klasy I-III
III miejsce – Zofia Stankiewicz kl. III e
Nauczyciel – p. Joanna Waniewska

Wyróżnienie:
Rafał Karwowski kl. III d
Krzysztof Karwowski kl. III d
Nauczyciel – p. Jadwiga Laszczkowska

klasy IV-VI
I miejsce – Kinga Sobolewska kl. VI a
II miejsce Igor Borawski kl. IV b
Nauczyciel - p. Urszula Krystyna Bołonkowska

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!E. Czaplicka

__________________________________________________________________________
 
Sukcesy naszych uczniów
wtorek, 29 listopada 2016 21:50

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
2016/2017INFORMATYKA

Krzysztof  Sztabiński kl. VI b
Opiekun - p. Joanna Waniewska

*

MATEMATYKA

Kalina Kacprzak kl. V b
Opiekun - p. Marta Kostecka

*

JĘZYK POLSKI

Izabela Kalinowska kl. VI d
Opiekun - p. Urszula Buczyńska

Karolina Kozicka kl. VI a
Róża Ruszczyk kl. VI a
Kinga Sobolewska kl. VI a
Opiekun - p. Urszula Krystyna Bołonkowska

*

PRZYRODA

Hubert Jabłoński kl. VI d
Opiekun - p. Barbara Ratomska

Aleksandra Emilia Wierzchowska kl. VI a
Weronika Dziejma kl. VI a
Opiekun - p. Grażyna Mroczkowska

*

HISTORIA

Weronika Dziejma kl. VI a
Hubert Jabłoński kl. VI d
Opiekun p. Wiesław Jerulank


NAUCZYCIELOM I UCZNIOM
SERDECZNIE GRATULUJEMY

DYREKCJA

________________________________________________________
 
Miejski konkurs plastyczny "Jesienne figurki"
wtorek, 29 listopada 2016 20:31

W sali Grajewskiego Centrum Kultury 5 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na "Jesienne figurki". Konkurs skierowany był do dzieci z klas III – VI szkół podstawowych z terenu Grajewa.

Celem konkursu była prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni oraz zaprezentowanie swoich możliwości twórczych. Zadaniem uczniów było wykonanie z materiału przyrodniczego figurki przestrzennej.

Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca:

Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe kl. III – IV

I miejsce - Julia Łukowska kl. III e
II miejsce - Martyna Jabłońska kl. III d
III miejsce - Wiktoria Górecka kl. III c
III miejsce - Jakub Sztabiński kl. III c
Wyróżnienia - Marta Pawełkowska kl. IV b  

Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe kl. V – VI

II miejsce - Krzysztof Sztabiński kl. VI b
II miejsce - Oliwia Górecka kl.VI b
Wyróżnienie - Wiktoria Porsewa kl. VI b

Gratulujemy

Beata Urszula Dawid__________________________________________________________________________
 
Konkurs Recytatorski „Szukamy Talentów” dla klas I-III o Nagrodę Dyrektora Szkoły
piątek, 25 listopada 2016 22:0125 listopada 2016 r. odbyła się kolejna edycja KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SZUKAMY TALENTÓW” DLA KLAS I - III O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY. Wzięło w nim udział 40 uczniów. Dzieci wspierane były przez swoich rodziców, którzy licznie stawili się na szkolne eliminacje.

Dzieci recytowały wiersze polskich poetów, m. in. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Doroty Gellner, Marii Konopnickiej i Natalii Usenko.

Celem konkursu było:
- szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa,
- wychowanie estetyczne poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, z dziełami o najwyższych walorach estetycznych,
- rozwijanie umiejętności zabawy żywym słowem,
- zapoznanie dzieci z twórcami klasyki literatury dziecięcej oraz autorami współczesnymi.

Komisja konkursowa w składzie: p. R. Niedziołko, p. B. Chełmińska, p. L. Pietrzykowska, p. D. Poniatowska, biorąc pod uwagę dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka, formę prezentacji, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

LAUREACI
Emilia Grabowska kl. III d
Krzysztof Karwowski kl. III d
Rafał Karwowski kl. III d
Maya Zyskowska kl. III d
Zosia Stankiewicz kl. III e
Maja Ziobroniewicz kl. III e

Laureaci będą reprezentować szkołę w KONKURSIE RECYTATORSKIM
O NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO.

WYRÓŻNIENIA
Kamila Wasilewska kl. III b
Kacper Dzięgielewski kl. II a


Organizatorki konkursu: A. Gryczkowska i J. WaniewskaFot. A. Gryczkowska,
L. Pietrzykowska

________________________________________________________________________________
 
Sukces uczniów klasy III c
środa, 23 listopada 2016 22:01


W Międzyszkolnym konkursie plastycznym ph. "Jesienne figurki"
zorganizowanym przez Grajewskie Centrum Kultury

III miejsce zajęli
Wiktoria Górecka i Jakub Sztabiński.

Uczniowie wykonali z materiałów przyrodniczych wspaniałe jeże,
które są ozdobą sali nr 15.

Gratulujemy!


Fot. L. Pietrzykowska

________________________________________________________________________________
 
Gratulujemy naszym uczniom
środa, 23 listopada 2016 07:02Cieszą nas ogromnie sukcesy naszych uczniów, zwłaszcza, że są laureatami konkursów wojewódzkich. W konkursie plastycznym pt. „Święci w dziejach Narodu Polskiego” ogłoszonym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Białostockiej na zakończenie Roku Miłosierdzia i 1050. Rocznicy Chrztu Polski, w ramach IX Dni Kultury Katolickiej zdobyli:

I nagrodę – Aleksandra Gryczkowska kl. III a – „Błogosławiona B. Lament”
Opiekun - p. Dorota Lekenta

II nagrodę – Bartosz Mazurek kl. IV b – „Św. Wojciech”
Opiekun - p. Dorota Lekenta


Koordynator szkolny - I. KonopkoFot. p. Anna Mazurek


________________________________________________________________________________
 
Wyniki konkursu „English Grammar Master”
czwartek, 10 listopada 2016 17:55


27 X 2016 r. odbył się konkurs „English Grammar Master”. O tytuł mistrza gramatyki języka angielskiego walczyło 31 uczniów naszej szkoły. Oto lista zwycięzców:

I miejsce
Zuzanna Chodorowska i Kacper Łepkowski

II miejsce
Izabela Kalinowska i Damian Żemajtys

III miejsce
Cezary Karwowski

Wyróżnienie
Julia Sienicka i Elina Pavliv


Gratulujemy!

Nauczyciele języka angielskiego

________________________________________________________________________
 
Podsumowanie konkursu "Sanktuaria Maryjne" 2016
sobota, 29 października 2016 17:44


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY „SANKTUARIA MARYJNE”
XI EDYCJA – KRYPNO. KODEŃ, GÓRKA KLASZTORNA
– MIEJSCA WYBRANE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ.

PODSUMOWANIE KONKURSU

Konkurs dotyczący sanktuariów Maryjnych zorganizowany został już po raz jedenasty. Stanowił formę edukowania młodych ludzi, zwłaszcza w wymiarze kształtowania w nich szlachetnych postaw, których niedoścignionym wzorem pozostaje Matka Boża, czczona także w rozwijających od wielu wieków kult Maryjny sanktuariach.  W tym roku tematem konkursu były sanktuaria polskie zlokalizowane w miejscach wybranych przez Matkę Bożą. Sanktuarium w Krypnie niedaleko Tykocina to miejsce kultu Maryjnego, którego centrum stanowi łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia, który, jeśli wierzyć legendzie, krążył między Krypnem i Knyszynem, by ostatecznie zapragnąć pozostać w Krypnie. Sanktuarium w Kodniu położone nad samą granicą polsko - białoruską to miejsce czci Matki Bożej w cudownym obrazie Matki Bożej Królowej Podlasia, który znalazł się w tym miejscu za sprawą Mikołaja Sapiehy, po jego cudownym uzdrowieniu w Rzymie. Górka Klasztorna uchodzi z kolei za najstarsze miejsce kultu Maryjnego, rozwijającego się w oparciu o objawienie Maryjne z 1079 roku, o którym relacja przekazywana była ustnie przez kilka wieków i spisana w XVII wieku przez ojców bernardynów. Sanktuarium w Górce Klasztornej ma w swej historii i czarną kartę, pochodzącą z lat II wojny światowej, kiedy hitlerowcy urządzili tam obóz koncentracyjny, który stał się miejscem kaźni kilkudziesięciu księży i zakonników.

Konkurs odbył się 19 października w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie. W rywalizacji w tym roku uczestniczyło 24 uczniów z 2 szkół.

Liczna grupa uczniów osiągnęła dobre i bardzo dobre wyniki. Ponad połowa uczestników osiągnęła co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Ostatecznie przyznano 3 nagrody regulaminowe oraz 8 wyróżnień.

Oto lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów.

I nagroda: Agnieszka Zabłocka – SP 2;
II nagroda: Stanisław Dawidowski – SP 2;
III nagroda: Karolina Kozicka – SP 4;

8 równorzędnych wyróżnień:
o Gerard Małaszuk – SP 2;
o Wiktoria Pałyzga – SP 4;
o Kacper Małachowski – SP 2;
o Aleksandra Obiedzińska – SP 4;
o Łucja Sendrowska – SP 4;
o Zuzanna Tokarzewska – SP 4;
o Kamila Kacprowska – SP 2;
o Jakub Cisło – SP 2.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 17.00 w Kaplicy pw. Św. Ojca Pio w Grajewie. Oprócz organizatorki uczestniczyła w nim także Pani Eulalia Haponik – właścicielka Księgarni "ALFA" oraz Ksiądz Tadeusz Andryszewski reprezentujący proboszcza miejscowej parafii – Księdza Dariusza Goska. Najlepsi uczestnicy konkursu przybyli pod opieką swych nauczycieli – katechetów, którzy przygotowali ich do udziału w konkursie.

Dla opiekunów uczniów oraz członków komisji nadzorującej przebieg konkursu przygotowano pamiątkowe podziękowania. Organizatorka wręczyła też symboliczne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację konkursu oraz sponsorom atrakcyjnych nagród. Tegoroczne nagrody ufundowane były przez:

• Księdza Dariusza Goska – Honorowego Patrona konkursu;

• Radę Rodziców przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, dzięki staraniom Dyrektora Szkoły, Pani Beaty Szewczyk,

• Panią Halinę Muryjas-Rząsę – Przewodniczącą Rady Miasta Grajewo, Honorowego Patrona Konkursu;

• Panią Eulalię Haponik, właścicielkę Księgarni „ALFA”.

Ksiądz Tadeusz w imieniu Księdza Proboszcza pogratulował inicjatywy i wysiłku organizacyjnego, podziękował wszystkim za zaangażowanie w taką formę katechizacji i ewangelizacji.

Kolejna edycja konkursu o sanktuariach Maryjnych przewidziana jest w październiku 2017 roku. Zapowiedziano interesującą tematykę konkursu.V. M. Curyło

________________________________________________________________
 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Sanktuaria Maryjne" 2016
niedziela, 02 października 2016 20:45


Uczestników
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy "Sanktuaria Maryjne"
zapraszam do pobrania i korzystania z opublikowanych poniżej
materiałów źródłowych:

Sanktuarium w Krypnie

Sanktuarium w Kodniu

Sanktuarium w Górce Klasztornej


Organizator - V. M. Curyło

_________________________________________________
 
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament” - weź udział w konkursie!
niedziela, 02 października 2016 20:17


Zapraszam do udziału
w III edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”.


Celem konkursu jest:
- upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament i szerzenie Jej kultu,
- odkrywanie bogactwa cnót w osobowości i duchowości bł. Bolesławy,
- budzenie zapału do naśladowania bł. Bolesławy w dążeniu do świętości,
- integracja rodziny poprzez współpracę, zbiorowe zaangażowanie i towarzyszenie przy wykonywaniu pracy przez uczestnika konkursu.

Hasło konkursu: Idea ignacjańska „Wszystko na większą chwałę Bożą" jako nadrzędna dewiza i duchowy fundament życia bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.

Prace plastyczne będą oceniane w czterech grupach wiekowych:
I grupa - od 8 do 10 lat
II grupa – od 11 do 13 lat
III grupa – od 14 do 16 lat
IV grupa – powyżej 16 lat

Prace literackie (modlitwa, wiersz, opowiadanie) będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
I grupa - od 11 do 13 lat
II grupa – od 14 do 16 lat
III grupa – powyżej 16 lat

Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i dobrowolny. Będzie trwał od 25 października 2016 r. do 1 marca 2017 r. Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca czerwca 2017 r.


Koordynator - I. Konopko

_______________________________________________________________
 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Sanktuaria Maryjne"
piątek, 16 września 2016 18:15


Zapraszam do udziału w XI edycji

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy "Sanktuaria Maryjne".

Regulamin


Organizator - V. M. Curyło

_________________________________________________
 
Kolejna edycja konkursu biblijnego
środa, 14 września 2016 20:40


EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 29.11.2016 r., na podstawie przesłanych materiałów.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i dla gimnazjum (kl. I-III). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:
• Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
• Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
• Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych. Konkursy Edi są często wpisywane na kuratoryjne wykazy zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie.

Aby wziąć udział w konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 10.11.2016 r.

Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca do nauczyciela:
• 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
• 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
• 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Do dnia 25.11.2016 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 30.11.2016 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szkolni koordynatorzy: D. Lekenta i K. Łaguna

_______________________________________________________________
 
„Święci w dziejach Narodu Polskiego” - weź udział w konkursie
poniedziałek, 12 września 2016 15:47
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „Święci w dziejach Narodu Polskiego”.

Szkolny koordynator - I. Konopko

_______________________________________________________________
 
XI Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska
czwartek, 01 września 2016 19:55


Zapraszam do udziału
w XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE
FRANCISZKAŃSKIEJ
WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBE.


Tym razem na konkurs uczniowie ze szkoły podstawowej wykonują pracę plastyczną na temat: „Początki Rycerza Niepokalanej”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”.

Koordynator - I. Konopko

_______________________________________________________________
 
Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”


Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Dekanat Bielski zapraszają dzieci w wieku od 3 lat aż po młodzież do 19 lat do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Jedenasta edycja konkursu, inspirowana jest myślą:
„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.


_____________________________________________________________________
 
X Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska
wtorek, 01 września 2015 17:38


Zapraszam do udziału
w X OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADZIE
WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBE.


Tym razem na konkurs należy zilustrować fragment opowiadania o wstąpieniu św. Maksymiliana do zakonu.

Oto lista zwycięzców i wyróżnionych uczniów nagrodzonych w poprzednich edycjach:

Igor Borawski – I miejsce (IX edycja)
Bartosz Mazurek – II miejsce (IX edycja )
Martyna Pietrzak – I miejsce (IX edycja)
Karolina Piaszczyńska – II miejsce (VII edycja)
Karolina Piaszczyńska – wyróżnienie (VI edycja).

Koordynator - I. Konopko
_______________________________________________________________
 Internauto! Jesteś naszym

1897486
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

_______________________

ZSM nr 3 posiada  
status "SZKOŁA W RUCHU"

_______________________

Szukaj na stronie