Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Pedagog
Zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej bądź rodzinnej, dbanie o właściwy ich rozwój i w tym celu podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych.


Rok szkolny 2017/2018
mgr Urszula Paluszkiewicz

zaprasza


Dzień tygodnia


Godziny pracy


Poniedziałek 

8.00-13.30


Wtorek

8.30-15.00


Środa

8.30-15.00


Czwartek

8.00-13.30


Piątek

8.30-13.30PUBLIKACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO

Moje dziecko w przedszkolu i szkole (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

Niewirtualne problemy z Internetem

Test uzależnienia od Internetu dr Kimberly Young

Dekalog dla rodziców i wychowawców

Diagnoza dziecka niedowidzącego

Utrwalanie zasad pisowni wyrazów z "ch" (scenariusz zajęć)
Komunikacja interpersonalna - sztuka porozumiewania się
Rozwiązywanie problemów "metodą bez porażek" T. Gordona
Sposób na konflikt - negocjacje
Jak odnaleźć drogę do naszych dzieci
Wpływ stresu na dziecko
Utrwalenie obrazu graficznego wyrazów z ,,ó" wymieniającym się...
Moje prawa w świetle Konwencji Praw Dziecka
Akceptuję siebie i innych
Skąd się bierze przemoc?
Internet - źródło wiedzy dla wszystkich i jego realne zagrożenia
Założenia i regulamin konkursu plastycznego ,,Żyjmy bezpiecznie"
Regulamin konkursu literackiego ,,W świecie dobrych obyczajów..."
Uczymy się odmawiać - ćwiczenia asertywności
Trudna sztuka wychowania
Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Filozofia poczucia własnej wartości
Jaki jest wpływ palenia papierosów na organizm człowieka?
Dziecko z ADHD


 

Internauto! Jesteś naszym

1901821
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

Szukaj na stronie