Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Publikacje nauczycieli
Wiara jest radością. Święci i błogosławieni - drogowskazami na Ziemi - ks. D. Kulesza

Biblioteka szkolna i jej warsztat - A. Joka

Pasowanie na Świetlika - scenariusz - B. Chełmińska, E. Czaplicka, I. Zagórska

Ceremoniał i tradycje Szkoły Podstawowej nr 4 - H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, J. Waniewska

Scenariusz katechezy "Św. Jan Paweł II - wzór mądrości" - I. Konopko

Prezentacja "Objawienia Maryjne" cz. III - V. M. Curyło


"Św. Faustyna - droga do świętości" - opracowanie I.Konopko - pomoc dydaktyczna (obrazki z komentarzem) przetłumaczona na język litewski i udostępniona katechetom litewskim na prośbę Pani Iwony Geben z Archidiecezjalnego Centrum Katechetycznego w Wilnie

Prezentacja "Wpływ czytania na rozwój dziecka" - L. Pietrzykowska

Prezentacja "Objawienia Maryjne" cz. II - V. M. Curyło

Prezentacja "Jezus na pustyni" - I. Konopko

Prezentacja "O Aniołach" - I. Konopko

Prezentacja "Szymon i Weronika" - I. KonopkoRok szkolny 2014/2015

Prezentacja "Objawienia Maryjne. Spotkania. Orędzia. Znaczenie" - V. M. Curyło

Rok szkolny 2013/2014

Prezentacja do lekcji "Poznajemy kartę katalogową" - L. Pietrzykowska

Scenariusz "Droga Jana Pawła II do świętości" - I. Konopko
Prezentacja do scenariusza "Droga Jana Pawła II do świętości" - I. Konopko

Scenariusz wieczoru poetyckiego "Podróż w krainę baśni" - U. Buczyńska i J. Rydzewska
Prezentacja do scenariusza "W krainie baśni H. Ch. Andersena" - H. E. Gutowska

Scenariusz lekcji języka polskiego "Cieszymy się z mikołajek" - U. Buczyńska i J. Rydzewska

Scenariusz spotkania czytelniczego "Mikołajki z Mikołajkiem" - L. Pietrzykowska i E. Czaplicka
Prezentacja do scenariusza "Biblioteka dobre miejsce dla człowieka" - L. Pietrzykowska

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie II a - K. Dziekońśka
Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie II d - B. Krukowska
Scenariusz przedstawienia do programu zdrowotnego"Nie pal przy mnie, proszę" - B. Krukowska


Rok szkolny 2012/2013

Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w kl. I - K. Dziekońska

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. VI - U. Buczyńska, H. E. Gutowska
Prezentacja do scenariusza - Kim oni są? - U. Buczyńska, H. E. Gutowska
Prezentacja do scenariusza- Z wizytą na Wyspie Księcia Edwarda - U. Buczyńska, H. E. Gutowska

Can you eat different colors today? (konspekt kl. III) - A. Sokołowska
Rok kalendarzowy i rok liturgiczny (scenariusz lekcji w kl. III) - I. Konopko
Różaniec święty - historia, istota, struktura i znaczenie - mgr V. Curyło

Rok szkolny: od 2005/2006 do 20011/2012

L. Pietrzykowska, D. Lekenta: VI Spotkanie poświęcone Osobie bł. Jana Pawła II. „Głos Katolicki” 2012 nr 17, s. 23
Dzieciństwo Jezusa - scenariusz katechezy w kl. III - I. Konopko
IV Spotkanie nauczycieli,wychowawców, katechetów - I. Konopko
I.B.Bukrejewska: Przemoc w szkole. "Wychowawca" 2012 nr 5, s. 20-23
Innowacyjna ...(prezentacja) - V. Curyło, I. Konopko, D. Lekenta, K. Łaguna
Nieśmiałość barierą...(prezentacja) - L. Pietrzykowska, E. Czaplicka
Modlitwa Pańska (prezentacja) - I. Konopko
8 sugestii dla rodziców - mgr A. Mazurek
Słownik dobry na wszystko,czyli jak korzystać... - mgr I. Bukrejewska
Jak korzystać ze słowników jęz. polskiego (prezentacja) - mgr I. Bukrejewska
Sympozjum Wiara - Świadectwo - Katecheza (prezentacja) I. Konopko
Uwaga na cyberprzemoc mgr L. Pietrzykowska
Jak można pomóc dziecku odrzuconemu... mgr A. Formejster
Uczeń ze specyficznymi trudnościami (prezentacja) zespół nauczycieli
Dekalog dla rodziców i wychowawców mgr A. Mazurek
Diagnoza dziecka niedowidzącego mgr A. Mazurek
Naszą odpowiedzią na Słowo Boże jest Wyznanie wiary I. Konopko
Scenariusz z okazji  święta "Halloween" A. Sokołowska
H. Muryjas - Rząsa: Niełatwa lekcja. „Głos Katolicki” 2011 nr 42 s. 10
Moja biblioteka domowa (prezentacja) mgr L. Pietrzykowska
Jak motywować uczniów do nauki? (prezentacja) - A. Sokołowska
Razem z Maryją trwamy na modlitwie - scenariusz - I. Konopko
Scenariusz "Szewczyk Dratewka" - mgr B. Rogalska, mgr J. Rydzewska
Tam gdzie szumi las ... (prezentacja) - mgr A. Gryczkowska
Wszyscy zacznijmy wychowywać (prezentacja) - mgr A. Chyża - Rogalska
Karolina Kózka - dziewicza męczennica (prezentacja) - I Konopko
Test diagnozujący umiejętności z jęz. angielskiego kl. IV - mgr D. Zabłocka
Scenariusz apelu z okazji HALLOWEEN - mgr D. Zabłocka
Trzecie Spotkanie Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów..." - I. Konopko
Kochamy nasze mamy - scenariusz uroczystości - mgr E. Sarnacka
Redagowanie opisu pingwina...- scenariusz zajęć - mgr Z. Krzeczkowska
Mali mieszkańcy Wielkiego Lądu - prezentacja - mgr Z. Krzeczkowska
Postawy rodzicielskie i ich wpływ ... - mgr Z. Krzeczkowska
Her hair’s very grey... - scenariusz lekcji z jęz. angielskiego - mgr D.Zabłocka
Jak opisać wygląd włosów w jęz. angielskim?-prezentacja - mgr D. Zabłocka
Ozdobne torebki na prezenty - scenariusz zajęć - mgr B. Chełmińska
Wiemy, jak wyszukiwać informacje - mgr A. Gryczkowska, mgr A.B. Bukowska
Wiosna tuż, tuż... - scenariusz zajęć w kl. "0" - mgr K. L. Masłowska
Wiosna tuż, tuż ... - prezentacja multimedialna" - mgr K. L. Masłowska
Rozwój postaw twórczych u dzieci przedszkolnych ..." - I. Konopko
Stygmaty i charyzmaty św. Ojca Pio..." - mgr V. M. Curyło
Nasz Ojciec w niebie - scenariusz lekcji religii w kl. I a - I. Konopko
Sprawozdanie z konferencji "Talent to nie wszystko" - I. Konopko
Potrzeba pionizacji spoczynkowej i połykowej języka... - mgr B. Chełmińska
Zimowa aura - scenariusz zajęć plastycznych w świetlicy - mgr J. Propier
Jak tu miło, jak tu dobrze - w przyjaźni z książką... - nauczyciele bibliotekarze
Jezus mówi do nas o nadmiernym poszukiwaniu popularności... - I. Konopko
Scenariusz przedstawienia "Opowieść wigilijna" - I. Konopko
Sprawozdanie z konferencji "Troska o życie. Nauczyciel ..." - I. Konopko
Nowelizacja "Podstawy programowej katechezy Kościoła ..." - I. Konopko
Utrwalanie zasad pisowni wyrazów z ,,ch” - mgr U. Paluszkiewicz
Wykaz autorskich publikacji na stronie www.biblioteka.natan.pl - I. Konopko

Zło dobrem zwyciężaj. Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki - I. Konopko

Dwadzieścia lat katechezy w szkole - I. Konopko

H. Muryjas - Rząsa: "Szkoła w środowisku. Dydaktyczno – wychowawcze aspekty współpracy na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie". [W]: „Edukacja w okresie przemian” Red. nauk. Anna Karpińska. Białystok: Trans Humana 2010, s. 503 - 512

W świecie lektur - "Zaczarowana zagroda"...- mgr I. Bukrejewska
Media wokół nas - mgr L. Pietrzykowska
Fobia szkolna - mgr A. Formejster
Komunikacja interpersonalna... - mgr U. Paluszkiewicz
Program rewalidacji dziecka z upośledzeniem...- mgr J. Rydzewska
Moje pierwsze spotkanie z książką - mgr L. Pietrzykowska
I. B. Bukrejewska: Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców. „Wychowanie na co dzień” 2008 nr 4 – 5, s. 11-16
I. B. Bukrejewska, A. B. Bukowska: Koło młodych patriotów: program dla II etapu kształcenia (klasy IV-VI). „Wychowawca” 2007 nr 12, s. 18 – 20
I. B. Bukrejewska, A. B. Bukowska: Poznajemy naszą miejscowość (lekcja dla klasy IV z wykorzystaniem komputera). „Wychowawca” 2007 nr 12
I.B. Bukrejewska: Książka i róża. „Biblioteka w Szkole” 2007 nr 7 – 8, s. 32
I. B. Bukrejewska: Książka i róża. „Wychowanie na co dzień” 2007 nr 9 (wkładka metodyczna VIII)
I. B. Bukrejewska: Przekształćmy Ziemię w bibliotekę. Akcja uwalniania książek w Grajewie. „Biblioteka w Szkole” 2007 nr 4, s. 4
I. B. Bukrejewska: Praca w świetlicy szkolnej. Wybór bibliografii. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2007 nr 1, s. 63
I.B. Bukrejewska: Mass media. Zestawienie bibliograficzne. „Poradnik Bibliotekarza” 2006 nr 1, s. 38 – 39
I.B. Bukrejewska: Książka czy komputer?. „Edukacja i Dialog” 2006 nr 10, s. 10 – 14
I.B. Bukrejewska: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w 2005 r. „Biblioteka w Szkole” 2006 nr 9, s. 8 - 13
L. Pietrzykowska: Komputer nie jest realnym światem”. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie V z zastosowaniem komputera. „Poradnik Bibliotekarza” 2008 nr 5, s. 31-32
L. Pietrzykowska: Rola książki w życiu dziecka. Spotkanie nauczyciela bibliotekarza z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych. „Poradnik Bibliotekarza” 2006 nr 12, s. 35-37
L. Pietrzykowska, K. Dziekońska: Edukacyjna rola teatru. „Poradnik Bibliotekarza” 2005 nr 7-8, s. 48-50
L. Pietrzykowska: Propozycje literatury wspierającej : zestawienie bibliograficzne. „Biblioteka w Szkole” 2005 nr 2, s.29 - 31
Utrwalenie obrazu graficznego wyrazów z ,,ó"...- mgr U. Paluszkiewicz
Diagnoza i ocena problemu społecznego...- T. Kapla
Moje prawa w świetle Konwencji Praw Dziecka - mgr U. Paluszkiewicz
Jak ułatwić dziecku start szkolny? - mgr K. Dziekońska
Akceptuję siebie i innych - mgr U. Paluszkiewicz
Internet - źródło wiedzy dla wszystkich...- mgr U. Paluszkiewicz
Mój nauczyciel wychowania fizycznego - mgr A. Formejster
Ocenianie na wychowaniu fizycznym - mgr A. Formejster
Aktywność dziecka jako podstawowy warunek...- mgr J. Propier
Na czym polega stres ? - mgr E. Dębska
Wagarowanie - młodzieńcza fantazja...- mgr A. Formejster
Uczymy się odmawiać - ćwiczenia...- mgr U. Paluszkiewicz
Wprowadzenie litery Z, z na podstawie wyrazu zegar - H. Sokołowska
"W krainie baśni"-mgr B. Chełmińska, mgr D. Poniatowska, mgr J. Propier
Trudna sztuka wychowania - mgr U. Paluszkiewicz
Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - mgr U. Paluszkiewicz
Filozofia poczucia własnej wartości - mgr U. Paluszkiewicz
Bezpieczeństwo dziecka w Sieci - mgr I. Bukrejewska
Kto? co? o rzeczownik pytaj...- mgr H. Muryjas - Rząsa
Wykorzystywanie nietypowych przedmiotów...- mgr T. Babul
Jaki jest wpływ palenia papierosów...? - mgr U. Paluszkiewicz
Dziecko z ADHD - mgr U. Paluszkiewicz

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Internauto! Jesteś naszym

1919238
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

Dziennik elektroniczny


_____________________________

Szukaj na stronie