Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny
czwartek, 11 maja 2017 21:27


W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego i Pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyło hasło: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) w naszej szkole podjęto też tę ideę. Jej celem było ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Pan Jezus uczy nas, prowadzi do Ojca swymi słowami, przykładem życia, swoim dziełem, wydarzeniami zbawczymi, złączonymi z Jego życiem. Nauczając Pan Jezus wiele razy mówił o Królestwie Bożym, do którego nas prowadzi. Aby wyjaśnić swoją naukę, często posługiwał się przypowieściami – opowiadaniami, porównaniami wziętymi z życia. Są one jasne i proste, ułatwiają zrozumienie nauki Bożej. Dlatego też sięgnęliśmy po nauczanie w przypowieściach, chociaż główną księgą tegorocznego Tygodnia był List św. Pawła Apostoła do Galatów.

Bóg przez swoje słowo, jakie kieruje do człowieka, nie tylko objawia prawdę, ale i działa. Wzywa człowieka do działania, pierwszy zwraca się do człowieka, wzywa go, a potem go wspomaga, aby człowiek mógł wykonać zadania, do jakich został wezwany. Dlatego możemy powiedzieć, że słowo Boże jest skuteczne gdy człowiek współpracuje z Bogiem.

Na katechezach i poza nimi odbyło się uroczyste czytanie przypowieści. Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i katecheci propagowali czytanie wybranych fragmentów Pisma Świętego i interpretowali je. Były to następujące przypowieści: zagubiona owca, uczta królewska, panny mądre i nieroztropne, syn marnotrawny, bogacz i Łazarz, miłosierny Samarytanin, siewca, winnica, faryzeusz i celnik.

Nauczyciele propagujący czytanie Pisma Świętego: p. B. Szewczyk, p. A. Joka, p. W. Jerulank, p. U. Bołonkowska, p. U. Buczyńska, p. S. Łempicka, p. B. Dawid, p. H. Muryjas – Rząsa, p. A. Gryczkowska, p. Mieczkowska, p. B. Rogalska, p. J. Rydzewska, p. K. Dziekońska, p. A. Kłos, p. B. Krukowska, p. E. Sarnacka, p. I. Konopko.

Analizowano przesłanie przypowieści w klasach: I a, b, c, d; II a, c, d, e; III c, e; IV c; V a, b, c, d; VI d.

Czytaniu towarzyszyły różnorodne zadania: rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, kolorowanek. Była też nauka rysowania owieczki i świnki (owca, marnotrawny). Należało też znaleźć 8 różnic między obrazkami (faryzeusz i celnik), zadanie matematyczne – liczenie w pamięci (siewca – kłos matematyczny), winnica – należało opisać przebieg dnia gospodarza przy wykorzystaniu okoliczników i odpowiednich wyrażeń. Najaktywniejsi uczniowie z klas I-III w nagrodę otrzymali książeczki „Mały katechizm”.

W ramach obchodzonego Tygodnia Biblijnego odbyły się też konkursy wiedzy: ze znajomości Drugiego Listu do Tymoteusza w szkole podstawowej i w gimnazjum „Wędrówki po Ewangelii św. Marka”. Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców ZSM nr 3, Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie i osoba prywatna.


Koordynator - I. Konopko

Fot. I. Konopko, E. Mieczkowska


__________________________________________________________________________
 
III miejsce dla III f
czwartek, 11 maja 2017 22:07


9 maja odbył się VIII Powiatowy Dzień Godności w Grajewskim Centrum Kultury, któremu towarzyszył IV Konkurs Piosenki Disco-Polo "WSZYSTKO MI DISCO" . Uczniowie klasy III f: Martyna Dąbrowska, Nadia Leśniak, Martyna Golubiewska, Paulina Popowska, Amelia Szymańska oraz Adam Karwowski zajęli III miejsce.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym oraz dziękuję za zaangażowanie.


Wychowawczyni - Olga Fiodorowicz
__________________________________________________________________________
 
Poznaliśmy Piotra Apostoła
czwartek, 11 maja 2017 21:13


Dziś na katechezie poznaliśmy Szymona Piotra – rybaka, którego Pan Jezus powołał na swojego ucznia. Tak jak i wielu rybaków ciężko pracował, łowiąc ryby, aby utrzymać swoją rodzinę. Pan Jezus dokonał cudownego połowu ryb. Szymon zrozumiał ten znak. Każdy z nas jest powołany przez Pana Jezusa do świadczenia o Jego miłości i dobroci. Swoim życiem , postępowaniem mamy wskazywać innym drogę do Niego. To, że jesteśmy powołani, aby świadczyć o Panu Bogu w codziennym życiu, mają nam przypominać wykonane ryby.

Uczniowie klasy V b, c


Fot. I. Konopko

__________________________________________________________________________
 
Sukcesy uczniów z klasy III f
środa, 10 maja 2017 19:54


W dniach 8 i 15 grudnia 2016 roku trzynaścioro uczniów z klasy III f wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym ph. STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA 2016/2017. Startowało w niej około 1000 uczniów z blisko 500 polskich szkół.

W Konkursie Plastycznym "Plastuś" III miejsce zajął Konrad Drzymkowski, natomiast w Konkursie Matematycznym „Plusik” wyróżnienie otrzymała Paulina Popowska.

Ogromne gratulacje uczniom klasy III f!

Olga Fiodorowicz


Fot. L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________
 
Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej
wtorek, 09 maja 2017 18:29


28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie dzieci artystycznie uzdolnionych, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów z klas „0” – III. Oceniano: muzykalność, walory głosowe, dykcję/poprawność językową, dobór repertuaru, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury w składzie: p. Ewa Czaplicka, p. Aleksandra Kuczyńska i p. Dorota Poniatowska wyłoniło następujących zwycięzców:

Laureaci:
Kategoria wiekowa 4 – 5 lat: Martynka Chmielewska kl. „0” I
Kategoria wiekowa 6 lat: Maja Łukawska kl. „0” III
Kategoria – kl. I: Kuba Pawełkowski i Zuzia Wroczyńska kl. I b
Kategoria – kl. II: Marysia Czapska i Julita Klimaszewska kl. II c
Kategoria – kl. III: Zosia Stankiewicz kl. III e
Kategoria – zespoły: zespół „WIRUJĄCE NUTKI” kl. III d

Wyróżnienia:
Kategoria wiekowa 4 – 5 lat: Marcel Gudan kl. „0” I
Kategoria wiekowa 6 lat: Ania Fabrycka kl. „0” III i Lena Rogowska kl. „0” II
Kategoria – kl. I: Lena Kosielska kl. I a
Kategoria – kl. II: Patrycja Wróblewska kl. II c
Kategoria – kl. III: Karolina Kwiesielewicz kl. III e
Kategoria – zespoły: zespół „MISIOWE PRZYTULANKI” kl. I c


Serdecznie dziękujemy Paniom za ich trudną pracę w Komisji Konkursowej.

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim wykonawcom
oraz ich opiekunom za podjęcie trudu przygotowania do konkursu.
Organizatorzy:
p. Ewa Mieczkowska i p. Jadwiga Laszczkowska


__________________________________________________________________________
 
Wyniki XV Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej – II List do Tymoteusza
wtorek, 09 maja 2017 18:05

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga do nauczania,
do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości”
[2Tm 3,16]


I miejsce - Marta Pawełkowska i Karolina Świderska kl. IV b
II miejsce - Lena Poniatowska kl. IV b
III miejsce - Agnieszka Ciukszo kl. IV b
Wyróżnienie - Weronika Wiśniewska kl. V c i Maciej Zyskowski kl. VI d

Pozostali uczestnicy: Kalina Kacprzak kl. V b, Karolina Kozicka kl. VI a, Weronika Dziejma kl. VI a, Zuzanna Tokarzewska kl. VI d, Aleksandra Obiedzińska VI d, Kinga Sobolewska VI a.


Gratulujemy!

Koordynator - I. Konopko

___________________________________________________________________
 
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
wtorek, 09 maja 2017 17:57


W tym roku szkolnym Wojewódzki
Konkurs Przyrodniczy organizowany przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku okazał się  jak zawsze  bardzo trudny. Do stopnia szkolnego przystąpiło 2026 uczniów z całego województwa podlaskiego.

W stopniu rejonowym zmagało się już tylko 210 uczniów, w tym troje z naszej szkoły:
– Weronika Dziejma kl. VI a (nauczyciel G. Mroczkowska),
– Hubert Jabłoński kl. VI d (nauczyciel B. Ratomska),
– Aleksandra Emilia Wierzchowska kl. VI a (nauczyciel G. Mroczkowska)

Do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowało się 65 uczniów, w tym Ola Wierzchowska jako jedyna uczennica z powiatu grajewskiego.


Aleksandra Emilia Wierzchowska uzyskała tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy uczniom kolejnych sukcesów.

Nauczyciele przyrody - G. Mroczkowska i B. Ratomska


Fot. L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________
 
Podróże Motyli Książkowych
piątek, 05 maja 2017 13:07


Zawsze dbaj o cudze rzeczy, Puchatek już to wie.
Jeśli zniszczysz coś lub zgubisz, ze wstydu spalisz się.


Przekonane o tym, że Kubuś Puchatek uczy swoich czytelników życiowej mądrości, na kolejne spotkanie czytelnicze z cyklu Podróże Motyli Książkowych z dziećmi z oddziałów przedszkolnych członkinie Koła Przyjaciół Biblioteki wybrały książeczkę z serii „Lekcje ze Stumilowego Lasu”. Celem spotkania ph. „Zabawki ładne mam, bo o porządek dbam” było rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu i wypowiadania się na jego temat, wdrażanie do poszanowania zabawek i utrzymania porządku, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej.

Kolejnymi punktami spotkania były zabawa integracyjna „Iskierka przyjaźni”, przeczytanie treści książki „Kubuś i przyjaciele Możesz na mnie liczyć” przez Koło Przyjaciół Biblioteki, rozmowa z dyskusją na temat książki z próbą wyciągnięcia wniosków, zabawa edukacyjna „gorące krzesła”. Na pytanie: Czy zabawki trzeba szanować? wszystkie dzieci zgodnie odpowiedziały: „Oczywiście, że tak!”. Spotkanie zakończyliśmy zadaniem im pracy domowej „Zróbmy porządek w naszych zabawkach”. Od dziś każdy jest Strażnikiem Zabawek.

„Szanujemy zabawki” B. Forma

Kiedy skończy się zabawa
miś na miejsce swoje siada.
Klocki - hop do pojemnika,
już bałagan szybko znika.

Kredki pięknie zaostrzone
spoglądają w kartek stronę.
Książki stoją równo w rzędzie,
pani gniewać się nie będzie.

Przecież przedszkolacy mali
pięknie w sali posprzątali.
Opiekun Koła Przyjaciół Biblioteki - L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________
 
Uwaga!
czwartek, 20 kwietnia 2017 07:03
Przypominamy, że dni od 1 maja (poniedziałek) do 5 maja (piątek)

zostały ustalone jako wolne od zajęć dydaktycznych,

tj. cały tydzień!

Z pozdrowieniami,

Dyrekcja

___________________________________________________________________________________
 
X Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi
sobota, 29 kwietnia 2017 22:26


28 kwietnia 2017 roku w hali MOSiR w Grajewie odbył się X Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Dbajmy o las – on chroni nas”. Celem turnieju było uświadomienie dzieciom problemów ekologicznych współczesnej cywilizacji, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz poszerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie, Nadleśnictwo Rajgród z siedzibą w Tamie oraz Biebrzański Park Narodowy.

W ramach turnieju odbyły się następujące konkurencje:
• test wiedzy o lesie,
• konkursy przyrodniczo-sprawnościowe,
• przebranie jednej osoby za dowolne drzewo lub krzew z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych i sztucznych,
• forma przestrzenna przedstawiająca wybranego mieszkańca lasu.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych powiatu grajewskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

• Klaudia Fiedorczuk kl. VI b
• Wiktoria Jakubik kl. VI d
• Izabela Kalinowska kl. VI d
• Aleksandra Wierzchowska kl. VI a
• Jakub Samełko kl. VI b
• Maciej Wróblewski kl. VI a
• Maciej Zyskowski kl.VI d.


Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce.

W przygotowaniu drużyny do turnieju wzięli udział nauczyciele: Dorota Poniatowska, Bożena Chełmińska, Krystyna Łaguna, Iwona Zagórska, Aleksandra Kuczyńska, Beata Dawid, Grażyna Mroczkowska, Barbara Ratomska, Sławomir Obrycki, Adam Zagórski oraz Przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Fajfer.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynator: Barbara Ratomska


__________________________________________________________________________
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 32

Internauto! Jesteś naszym

1897472
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

_______________________

ZSM nr 3 posiada  
status "SZKOŁA W RUCHU"

_______________________

Szukaj na stronie

Joomla extensions by Siteground Hosting